Välineitä ohjauksen ja tunnistamisen tueksi

Välineet ja työkalut toimivat apuna erityisen tuen tunnistamisessa ja arvioinnissa. Niiden avulla voi löytää suuntaa opiskeluun, uravalintoihin ja työelämään suuntaamiseen. Kuunnelmien kautta pääsee perehtymään opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien arkeen.

Kykyviisari, Helpotettu selko-versio

Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä. Sen avulla on mahdollista selvittää omaa tilannetta, vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Kykyviisari löytyy Työmarkkinatorilta Kykyviisari® – Työkyvyn kartoittaminen – Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi). Kykyviisarin on kehittänyt Työterveyslaitoksen Solmu-hanke ESR-rahoituksella.

Helpotettu selko -kieliversio on tehty erityisesti kehitysvammaisten kanssa käytettäväksi, mutta siitä hyötyvät kaikki, joilla on vaikeuksia esimerkiksi tekstin hahmottamisessa. Helpotetussa versiossa on lisätty kuvallista ohjausta, selkeytetty tekstiä ja avattu taulukkomuotoisia kysymyksiä.

Helpotettu selkokieli-version on tehnyt Bridging-hanke ja mukana on ollut kohderyhmäläisiä. Solmu-hanke varmisti, että työ tehtiin kääntämistä koskevien kansainvälisten suositusten mukaisesti. Kehittämistyössä on huomioitu myös Selkokeskuksen palaute. Tästä saat ohjeet ja lomakkeen helpotettu selko-versioon (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) .

Ruori

RUORI-arviointimenetelmää voidaan käyttää erityisen tuen tarpeen arviointiin, kun henkilöllä on ollut oppimiseen, terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä haasteita opiskelussa. RUORI-itsearviointikyselyn avulla voi kertoa tuen tarpeesta koulutukseen tai koulutuskokeiluun hakiessa. Arviointi muodostuu neljästä osa-alueesta: voimavarat, oppimis- ja työskentelyvalmiudet, yhteistyötaidot, arjentaidot ja asumisen taidot.

RUORI-asiantuntija-arvioinnin avulla voi kuvata moniammatillisesti asiakkaan toimintakykyä ja tuen sekä ohjauksen tarvetta opinnoissa. RUORI-asiantuntija-arviointiin osallistuvat henkilöt sovitaan aina yhdessä.

RUORI-arvioinnit täytetään verkossa. Kyselyiden lopuksi niistä saa yhteenvedon.

Lue lisää RUORI-arviointimenetelmästä Kiipulan sivuilta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

PYRY-peli

PYRY-peli on minäpystyvyyttä, itsetuntoa sekä ryhmässä toimimista vahvistava lautapeli. Pelin aikana pääsee pohtimaan omia vahvuuksia, kehittämisen kohteita sekä kertomaan muille mitä osaa. Pelissä voi myös tsempata pelikavereiden osaamista sekä pohtia yhdessä työunelmia ja työllistymistä.

PYRY-pelin pelaaminen on hauska ja helppo tapa pohtia omaa osaamista. Pelaaminen vahvistaa myös vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. PYRY-peli haastaa harjoittelemaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Pelissä voi oppia paljon uutta itsestä ja kavereista. Pelilomakkeelle kerättyjä asioita voi hyödyntää esimerkiksi CV:tä kirjoittaessa tai työhaastattelussa.

PYRY-peli on kehitetty ja tuotettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamassa Pystyväksi ryhmässä PYRY-hankkeessa.

Tutustu PYRY-pakkiin (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Minä urapolulla-kirjan kansi. Keltaisella taustalla lukee pinkeillä kirjaimilla Minä urapolulla.

Minä urapolulla -työkirja

Tarkoituksena on mm. auttaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteita sekä pohtimaan itseään oppijana. Työkirjasta saa sisältöä CV:n ja työhakemusten tekemiseen. Työkirjaa voi täyttää myös kännykällä. Kirja toimii oppimateriaalina uraohjauksessa.

Avaa tästä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Kohti oikeaa opiskelupaikkaa työkirjan kansi. Sivun yläreunassa lukee beigellä taustalla mustin kirjaimin: Kohti oikeaa opiskelupaikkaa-työkirja. Alareunassa on kolme henkilöä vierekkäin.

Kohti oikeaa opiskelupaikkaa -työkirja

Juuri ilmestyneestä interaktiivisesta työkirjasta löydät tietoa hakeutumisesta vaativan erityisen tuen koulutuksiin ja koulutusten sisällöistä. Hyödynnä kirjasta työnhakijalle sopivia osia vaikkapa yhdessä. Kirjaa voi täyttää sähköisesti ja se sisältää videoita ja linkkejä. Kirja on oiva väline uraohjauksen keskustelun ja pohdinnan tueksi.

Avaa tästä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Eikka, ohjauksen työkalu erityisen ja vaativan erityisen tuen tunnistamiseen

Eikka -työkalu on alusta, johon on kerätty toimintakykyajattelun pohjalta kategorioita ja niiden alle kysymyksiä, havainnoitavia asioita ja tehtäviä, joita voidaan hyödyntää arvioitaessa erityisen tai vaativan erityisen tuen tarvetta.

Avaa Eikka tästä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Vinkkikortit erityisen tuen tarpeen huomioimiseen

Ammattipolku.fi-sivustolta löytyvät vinkkikortit tuen tarpeessa olevien tunnistamiseen, huomioimiseen ja ohjaukseen. Ammattipolku.fi -sivusto on kattava sivusto erityistä tukea tarvitsevien poluista. Sivustoa ylläpitää PAEK (Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus).

Vinkkikortit.pdf (ammattipolku.fi)https://ammattipolku.fi/

Vesku-hankkeen verkkovalmennus ja tuettu työkokeilu

Vesku-hanke (verkkovalmennuksella ja tuetulla työkokeilulla kohti koulutusta ja työtä) on kehittänyt verkkovalmennuksen. Verkkovalmennuksen tavoitteena on ollut osallistujien koulutukseen osallistumisen, urasuunnittelun ja työllistymisen valmiuksien kehittäminen.

Verkkovalmennus – Vesku-hanke (veskuhanke.fi)

Työpaikkaohjaajan opas kuunnelmana

Kolmiosaisessa Ihan Samat -kuunnelmasarjassa seurataan kolmen nuoren kokemuksia työllistymisestä, haasteista, kohtaamisista koulu- ja työelämässä sekä tulevaisuuden haaveista. Roolihenkilöt ovat fiktiivisiä, mutta tarinat ja hahmot peilaavat osin vahvastikin tosielämään.

Uudenlainen työpaikkaohjaajan opas ei saarnaa, vaan antaa ajateltavaa monesta eri näkökulmasta. Kuunnelmasta voit poimia pieniä arjen vinkkejä ohjaamiseen ja kohtaamiseen. Monesti jo inhimillisyys ja kohtaaminen riittävät. Ihan samoja ollaan kaikki.