Työympäristön merkitys

Oppimisympäristöllä ja sen asenteilla on suuri merkitys opiskelijan oppimiseen.

Työpaikka voi tukea oppimista fyysisillä järjestelyillä sekä ohjauksella ja hyvällä asenteella. Oppimista tukevalle työympäristölle on tyypillistä psykologinen turvallisuus ja erilaisuuden arvostaminen. Työntekijällä täytyy olla uskallusta nostaa esiin ongelmia ja virheitä, kysyä hankaliakin kysymyksiä sekä ilmaista erilaisia mielipiteitä.

Työympäristöä voi muokata tukemaan opiskelijan oppimista. Työympäristön on hyvä olla rauhallinen ja mahdollisia aistiärsykkeitä on hyvä vähentää. Toiselle taustalla soiva musiikki voi olla mukavaa, toiselta se voi viedä keskittymisen kokonaan.

Työn perehdyttämisen ja työn tekemisen kannalta helpottavaa voi olla kuvalliset, vaiheittaiset ohjeet työn eri vaiheista. Opiskelija voi ottaa myös itse kuvia puhelimella. Perehdyttämiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.

Työpaikkaohjaaja on hyvä olla kokenut työntekijä, jonka työparina opiskelija voi toimia. Työympäristö ja sen muutokset on hyvä suunnitella yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa.

Oppimista tukeva työympäristö (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Avaa linkki ja paina kuviossa olevista kuvakkeista. Saat lisävinkkejä, videoita ja ohjeita opiskelijan ohjaamiseen.

Kuviossa on käytetty Ammattitaito yhdessä-, Työuralle- ja Nivus-hankkeen materiaaleja.