Tiedot

Hankkeen tavoitteena on kehittää keinoja, joiden avulla sisäilmasta oireileva kokee selviävänsä arjestaan ja työstään paremmin. Hankkeessa tuotetaan uudenlaista ymmärrystä sisäilmasta oireilevan kuntoutumisen edellytyksistä ja tuen sisällöistä. Lisäksi saadaan kokemuksia ja tietoa etäkuntoutusmenetelmien vaikutuksista.

Toteutusaika: 2020-2022
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista

Työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja vahvistamiseen etsitään hankkeen aikana ratkaisuja neljän eri toiminnon avulla: puhelinneuvonta, yksilöllinen ohjaus, vertaistukiryhmät, ryhmämuotoinen kuntoutus.

Hankkeen toiminnassa hyödynnetään olemassa olevia kuntoutuksen hyviä käytäntöjä, kuten tavoitteiden asettamista, vertaistukea, ryhmämuotoisuutta, moniammatillisuutta ja dialogisuutta. Saavutettavuuden takaamiseksi hankkeessa hyödynnetään etäkuntoutuksen menetelmiä. 

Kehittämistyötä tehdään yhdessä sisäilmasta oireilevien sekä kuntoutusalan ja työterveyden ammattilaisten kanssa. Hankkeen toteuttavat Kiipulasäätiö ja Hengitysliitto ry.