Tiedot

Toteutusaika: 1.1.2022-31.8.2023
Rahoittaja: ESR (Euroopan sosiaalirahasto)

Tampereen ammattikorkeakoulu ja Kiipulan ammattiopisto toteuttavat hankkeessa alkukartoituksen, jonka avulla selvitetään keskeisempiä henkilökohtaisten avustajien ja avun käyttäjien digitaitoja ja koulutuksen tarpeita. Kartoitus toteutetaan kyselyiden ja työpajojen avulla. Kartoituksen pohjalta rakennetaan avun käyttäjille, ammattilaisille ja esihenkilöille suunnattu avoin digitaalinen oppimisympäristö digitaitojen vahvistamiseen. Tavoitteena on myös innostaa hyödyntämään digitaalisuutta osana arkea ja henkilökohtaisten avustajien työtä.

YDIN-hankkeen tiimi järjestää ”Digiosaajaksi yhdessä kokeillen ja oppien” – työpajat avustaja-avun käyttäjäpareille. Työpajoissa vahvistetaan digitaitoja kolmen teeman ympärillä:

  1. Työ ja koulutus
  2. Yhteiskunnan toimintaan osallistuminen
  3. Ilo ja hyvinvointi

Työpajoissa otetaan käyttöön oppimisympäristö. Lisäksi ammattilaisille toteutetaan webinaarisarja oppimisympäristön käyttöönotosta ja hyödyntämisestä.

Digitaitojen kehittyminen tukee avun käyttäjien osallistumista työhön, opiskeluihin sekä koko digitalisoituvaan yhteiskuntaan. Kehittyvät digitaidot ovat myös mahdollistamassa mielekästä vapaa-aikaa avun käyttäjille. Henkilökohtaisten avustajien digitaitojen vahvistaminen tukee työelämätaitoja sekä mahdollisuutta vastata avun käyttäjien tarpeisiin.

Hanketta hallinnoi Tampereen ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajana toimii Kiipulan ammattiopisto. Mukana kehitystyössä on laaja alan organisaatioiden yhteistyöverkosto. Varsinainen toiminta-alue on Pirkanmaa, mutta oppimisympäristö ja webinaarisarja jäävät käyttöön valtakunnallisesti eri toimijoiden hyödynnettäväksi.