Työelämässä oppiminen

Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja joustavasti niitä yhdistellen.

Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta kutsutaan perustutkinnoissa työelämässä oppimiseksi eli työpaikalla järjestettäväksi koulutukseksi (TJK). Se on aina tavoitteellista ja ohjattua, ja siihen voidaan yhdistää koulutusta esimerkiksi oppilaitoksen opetustiloissa, verkko-oppimisympäristöissä, virtuaalisissa oppimisympäristöissä sekä itsenäisesti opiskellen.

Työelämässä oppimisesta sovitaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Myös VALMA ja TELMA opiskelijat oppivat työpaikoilla. Valma opiskelijat oppivat työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautumisen jaksoilla ja Telma opiskelijat harjoittelevat työelämään valmentautumisen jaksoilla.

Millainen työpaikka soveltuu opiskeluympäristöksi?

Opiskeluympäristöksi käy työpaikka, jolla on:

 • riittävästi tuotanto- tai palvelutoimintaa
 • ammattitaitoinen henkilökunta
 • laadukkaita opiskeluun käytettäviä materiaaleja
 • turvallinen työympäristö

Koulutuksen järjestäjä arvioi työpaikan soveltuvuuden koulutus- tai oppisopimusopiskelijalle. Arvio tehdään opiskelijakohtaisesti. Lisäksi arviointi perustuu tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja opiskelijan yksilölliseen suunnitelmaan, joten opiskelijan pitää saada tehdä juuri niitä työtehtäviä, joissa asiat voi oppia.

Kun työpaikan edellytykset on varmistettu, lähtee yhteistyö aktiivisesti liikkeelle. Yhteistyöllä varmistetaan sujuva oppiminen työpaikalla, ennakoidaan tulevia osaamistarpeita, keskustellaan odotuksista opiskelijaa kohtaan ja luodaan luottamuksellinen kumppanuussuhde.

Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa avaa yritykselle mahdollisuuksia tulevaisuuden henkilöstöresurssien varmistamiseen, työyhteisön osaamisen kehittämiseen, syventämiseen tai lisätyövoiman hankkimiseen.

Työpaikka opettaa kehittyvän ammattitaidon lisäksi paljon hyödyllisiä tietoja ja taitoja: mm. ammattiin kasvamista, työelämän pelisääntöjä, tiedon soveltamista käytäntöön ja arvoja. Tuloksena syntyy työelämän tarpeiden mukaista osaamista sekä parhaimmillaan omien taitojen monipuolista ja jatkuvaa kehittämistä, joita halutaan jakaa myös muille.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodot perustutkinnoissa

Oppisopimus

 • Opiskelija on työsuhteessa ja työyhteisön tasavertainen jäsen, jolle maksetaan työstä TES:n mukaista palkkaa.
 • Opiskelu työpaikalla suunnitellaan yhdessä työnantajan, opettajan ja opiskelijan kesken.
 • Opiskelusta suurin osa tai koko opinnot voivat tapahtua työpaikalla.
 • Työtunteja on viikossa vähintään 25 h.
 • Työnantajalle voidaan maksaa erikseen sovittavaa koulutuskorvausta.

Koulutussopimus

 • Opiskelija ei ole työsuhteessa eikä saa palkkaa.
 • Opiskelu työpaikalla suunnitellaan yhdessä työnantajan, opettajan ja opiskelijan kesken.
 • Työpaikalla voidaan suorittaa tutkinnon osa tai osia tai pienempiä kokonaisuuksia.
 • Opiskelu voi ajoittua 1-5 päivälle viikossa, suunnitellaan yksilöllisesti.
 • Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta.

Tulosta itsellesi esite oppisopimuksesta ja koulutussopimuksesta lisämateriaalia sivulta.

Kiipulan toimintatapa: Työelämässä oppimisen jakson alussa pohditaan yhdessä työnantajan kanssa, onko kyseessä koulutus- vai oppisopimus. Lomakkeet täytetään yhdessä ja sovitaan käytännön toimista. Tarvittaessa autamme oppisopimuksen yhteydessä palkkaamisen tukien hakemisessa.