VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

VASKI-hankkeen ydintavoitteena on koota hankkeen eri teemojen lopputuloksista yhteen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka toimii tulevaisuudessakin työkaluna ammatillisen koulutuksen järjestäjille tavoiteltaessa kestävää ja vastuullista toimintaa sekä edistäen vihreää siirtymää.

Lisätiedot:
Laura Hahl
050 420 4107
laura.hahl@kiipula.fi

OPH rahoittaa_logo.

Toteutusaika: 16.12.2021 – 31.12.2023
Rahoittaja: OPH

Kiipula on mukana tekemässä kestävää tulevaisuutta VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus –hankkeessa. Olemme mukana kehittämässä kestävyystiekarttaa sekä hiilijalanjäljen mittaamista ja seurantaa.

Projekti on valtakunnallinen koordinaatiohanke, jonka Opetushallitus rahoittaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki ammatillisen koulutuksen toimijat. Mukana on 61 ammatillista oppilaitosta, mikä kattaa suuren osan Suomen ammatillista oppilaitoksista

Projektin pääpaino on ekologisessa kestävyydessä, huomioiden kuitenkin myös sosiaalinen, kulttuurillinen ja taloudellinen kestävyys. VASKI:lla pyritään saavuttamaan pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia. VASKI-verkosto kehittää koko ammatillisen koulutuksen toimintaa kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi.

Tutustu lisää VASKI -hankkeeseen: VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)