Timantti 2

Hanke perustuu ammatillisten erityisoppilaitosten (AMEO) arvioinneissa ja strategioissa sekä edellisissä hankkeissa esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin sekä tarpeeseen vastata ammatillisen koulutuksen uudistuksen tuomiin muutoksiin.

Lisätiedot
laatupäällikkö Laura Hahl
laura.hahl@kiipula.fi

Toteutusaika: 9.12.2019–31.12.2021
Rahoittaja: Opetushallitus

Hankkeessa on neljä osa-aluetta:

1) laadunhallintajärjestelmien ja laadunhallinnan toimintatapojen edelleen kehittäminen tukemaan ennakoivaa johtamista ja pedagogiikkaa (miten tuotamme osaamista, jolle on käyttöä nyt ja tulevaisuudessa). Hankkeessa varmistetaan, että laadunhallintajärjestelmä kattaa koko ammatillisen koulutuksen toiminnan.

2) koulutuksenjärjestäjät ottavat käyttöön menettelytavat, jotka varmistavat, että opiskelijat saavat tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellista koulutusta, opetusta, ohjausta ja tukipalveluja eri oppimisympäristöissä tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti.

3) vertaisarvioinnin toimintamallin edelleen kehittäminen AMEO-verkostossa keventäen vertaisarvioinnin toteutusta ja prosessia kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. AMEO:n yhteinen vertaisarviontiraportti, jota käytetään AMEO-verkossa toiminnan kehittämisen työkaluna.

4) koulutuksen järjestäjät asettavat selkeät tavoitteet koulutukselle sekä sen laadulle ja vaikuttavuudelle. Tuloksia seurataan ja arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Hankkeen toteuttajat:
Ammattiopisto Luovi, kumppaneina toimivat Ammattiopisto Live, Kiipula, Ammattiopisto Spesia sekä Aitoon koulutuskeskus.

Materiaalit

Timantti 2 -hankkeessa on toteutettu yksi opiskelijatarinavideo. Video on jatkoa Erityisen hyviä työntekijöitä -sarjaan, jota tehtiin VET-hankkeessa.

Heidi työskentelee hoiva-avustajana Marjatta-Säätiön hoivakoti Wäinämöisessä. Heidin mukaan kahta samanlaista päivää ei ole, kaikki ovat kivoja ja erilaisia. Hoivakodin johtajan mukaan Heidi on kuin tehty ammattilaiseksi hoivakotiin. ”Heidi on avoin, helposti lähestyttävä, sitoutunut ja luotettava – kaikkea mitä työnantaja voi toivoa.
Työnantajan pitää rohkeasti kokeilla täsmätyöntekijöitä.”