Mistä tunnistat nepsy-piirteisen työnhakijan?

Nepsy-vinkkejä sekä välineitä ohjauksen ja tunnistamisen tueksi.

Nepsy-vinkit

Vinkkejä erityistä tukea tarvitsevan ensikohtaamiseen

Klikkaa tekstiä kuvan alla, saat vinkin auki (linkit aukeavat uuteen ikkunaan)

Välineitä ohjaamisen ja tunnistamisen tueksi

Mistä tunnistat erityistä tukea tarvitsevan?

Kykyviisari, Helpotettu selko-versio

Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä. Sen avulla on mahdollista selvittää omaa tilannetta, vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Kykyviisari löytyy Työmarkkinatorilta Kykyviisari® – Työkyvyn kartoittaminen – Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi). Kykyviisarin on kehittänyt Työterveyslaitoksen Solmu-hanke ESR-rahoituksella.

Helpotettu selko -kieliversio on tehty erityisesti kehitysvammaisten kanssa käytettäväksi, mutta siitä hyötyvät kaikki, joilla on vaikeuksia esimerkiksi tekstin hahmottamisessa. Helpotetussa versiossa on lisätty kuvallista ohjausta, selkeytetty tekstiä ja avattu taulukkomuotoisia kysymyksiä.

Helpotettu selkokieli-version on tehnyt Bridging-hanke ja mukana on ollut kohderyhmäläisiä. Solmu-hanke varmisti, että työ tehtiin kääntämistä koskevien kansainvälisten suositusten mukaisesti. Kehittämistyössä on huomioitu myös Selkokeskuksen palaute. Tästä saat ohjeet ja lomakkeen helpotettu selko-versioon (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) .

Ruori

RUORI-arviointimenetelmää voidaan käyttää erityisen tuen tarpeen arviointiin, kun henkilöllä on ollut oppimiseen, terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä haasteita opiskelussa. RUORI-itsearviointikyselyn avulla voi kertoa tuen tarpeesta koulutukseen tai koulutuskokeiluun hakiessa. Arviointi muodostuu neljästä osa-alueesta: voimavarat, oppimis- ja työskentelyvalmiudet, yhteistyötaidot, arjentaidot ja asumisen taidot.

RUORI-asiantuntija-arvioinnin avulla voi kuvata moniammatillisesti asiakkaan toimintakykyä ja tuen sekä ohjauksen tarvetta opinnoissa. RUORI-asiantuntija-arviointiin osallistuvat henkilöt sovitaan aina yhdessä.

RUORI-arvioinnit täytetään verkossa. Kyselyiden lopuksi niistä saa yhteenvedon.

Lue lisää RUORI-arviointimenetelmästä Kiipulan sivuilta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)