Learning Green Care – Using Nature as Part of Vocational Special Education

Erasmus+ -ohjelman rahoittama strateginen kumppanuushanke hyvien käytäntöjen vaihtamiseen Green Care -mallista.

Lisätiedot:
Projekti- ja kansainvälisyyskoordinaattori
Annemari Syrjänen
annemari.syrjanen@kiipula.fi
puh. 040 457 0847

Toteutusaika: 1.9.2018 – 31.8.2021
Rahoittaja: Erasmus + KA 2

Hankkeessa vahvistetaan tietoutta Green Care -menetelmistä ja niiden käytön vaikutuksista erityisopetuksessa. Hankkeessa tavoitteena on havainnollistaa ja edistää opiskelijoiden avaintaitojen oppimista luonto- ja eläinavusteisin menetelmin. Tätä kautta kehitetään oppimisympäristöjä ja tuotetaan materiaalia opetushenkilöstön ohjaamiseen Green Care -menetelmien hyödyntämisessä osana erityisopetusta.  

Hanketta koordinoi Kiipulan ammattiopisto ja hankkeen kumppaneina ovat Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (Ruotsi), Agderin yliopisto (Norja) ja Aarhusin yliopisto (Tanska). 


Hankeraportti on julkaistu yhteistyössä kumppaneiden kanssa.
Lataa raportti pdf:nä (avautuu uuteen ikkunaan).