Työympäristön merkitys

Millainen työympäristö edistää opiskelijan oppimista?

Millaisilla keinoilla työympäristöstä voi tehdä oppimista tukevan?

Oppimisympäristöllä ja sen asenteilla on suuri merkitys opiskelijan oppimiseen

Työpaikka voi tukea oppimista fyysisillä järjestelyillä sekä ohjauksella ja hyvällä asenteella. Oppimista tukevalle työympäristölle on tyypillistä psykologinen turvallisuus ja erilaisuuden arvostaminen. Työntekijällä täytyy olla uskallusta nostaa esiin ongelmia ja virheitä, kysyä hankaliakin kysymyksiä sekä ilmaista erilaisia mielipiteitä.

Työympäristöä voi muokata tukemaan opiskelijan oppimista. Työympäristön on hyvä olla rauhallinen ja mahdollisia aistiärsykkeitä on hyvä vähentää. Toisesta taustalla soiva musiikki voi olla mukavaa, toiselta se voi viedä keskittymisen kokonaan.

Työn perehdyttämistä ja työn tekemistä voi helpottaa kuvalliset, vaiheittaiset ohjeet työn eri vaiheista. Opiskelija voi ottaa myös itse kuvia puhelimella. Perehdyttämiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.

Työpaikkaohjaajaksi kannattaa nimetä kokenut työntekijä, jonka työparina opiskelija voi toimia. Työympäristö ja sen muutokset on hyvä suunnitella yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa.

Kuva oppimista tukevasta työympäristöstä. Työympäristö edistää oppimista esimerkiksi ollessaan rauhallinen ja opiskelijalla on mahdollisuus työskennellä kokeneen työntekijän rinnalla työparina.
Oppimista tukeva työympäristö (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Kuvassa olevista kamera- ja kirjakuvakkeista saat lisävinkkejä, videoita ja ohjeita opiskelijan ohjaamiseen.

Kuva ja kuvakkeista löytyvät lisämateriaalit on tuotettu Ammattitaito yhdessä-, Työuralle- ja Nivus -hankkeissa.