TYKKY – Työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä

Vipuvoimaa EU:lta ja Euroopan sosiaalirahaston tunnus.

Kiipula osallistuu yhdessä muiden toteuttajien kanssa työpaikkaohjauksen kehittämiseen. Hankkeessa tavoitellaan yhtenäisempiä ja uudenlaisia tapoja toteuttaa työpaikkaohjausta. Kiipulan tavoitteena on kiinnittää huomiota tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksiin ammatillisen koulutuksen aikana. Työpaikkaohjaukseen kehitetään yhteistyössä oppilaitosten, työelämän, järjestöjen sekä opiskelijoiden kanssa työkaluja, joilla ohjataan työyhteisöä avarakatseisempaan suuntaan, kohtaamaan erilaisia työntekijöitä.

Lisätiedot:
hanketyöntekijä Reetta Ersfolk
reetta.ersfolk@kiipula.fi
040 160 6366

Toteutusaika: 1.9.2021-31.8.2023
Rahoittaja: ESR

Tykky – Työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä

Tykky- hanke toteutetaan Pirkanmaalla. Hankkeen kohderyhmä ovat Pirkanmaan ja (Satakunnan) alueen ammatillisen koulutuksen erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja nivelvaiheiden kohdennettuja tukitoimia tarvitsevat opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä yritykset.  

Tykky-hankkeen tavoitteena on yhtenäistää työpaikoilla tehtävää opiskelijan ohjausta ja kehittää sitä asiakaslähtöisempään suuntaan. Hankkeen työskentelyllä tavoitellaan osatoteuttajien välillä yhteneväisiä henkilökohtaistamisen ja ohjauksen käytänteitä huomioiden erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaustarpeet. Tärkeänä tavoitteena on myös opiskelijoiden työelämätaitojen vahvistaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvon kohentaminen.

Yhteistyöskentelyllä varmistetaan, että työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus on Pirkanmaan alueella arvostettua ja laadukasta. Ohjaus tukee myös opiskelijan tutkinnon suoritusta ja edelleen kehittymistä työelämän osaavaksi ammattilaiseksi.

Hankkeen toteuttajat: Hanketta hallinnoi ja koordinoi Koulutuskuntayhtymä SASKY. Osatoteuttajia ovat Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Kiipulasäätiö, Aitoon koulutuskeskus, Varalan Urheiluopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy.