Tiedot

Toteutusaika: 1.9.2021-31.8.2023
Rahoittaja: ESR

UFO – uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt​ – New physic-virtual learning environments

Hankkeen tavoitteena on

  • ottaa käyttöön vaativan erityisen tuen ammatilliseen koulutukseen soveltuvia fyysisvirtuaalisia oppimisen tiloja.
  • luoda visuaalisia ja saavutettavia VR/AR-oppimisympäristöjä.
  • kehittää vuorovaikutteista valkotaulua hyödyntävä yli toimipaikkarajojen toimiva opetusmalli.
  • valmistaa digitaalista saavutettavaa opetus- ja tukimateriaalia vaativaa erityistä tukea tarvitsevien ammatilliseen koulutukseen.

Hankkeen tuloksena

  • opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on uudenlaista osaamista virtuaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen käytännön taitojen opetuksessa ja työelämäyhteistyössä.
  • digipedagogiset toimintamallit on otettu käyttöön.
  • vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden mahdollisuudet käytännön taitojen oppimiseen lisääntyvät ja monipuolistuvat.
  • opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuudet paranevat.
  • opiskelijoiden yleiset digitaidot paranevat ja se tukee osallisuutta ja aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa ja työelämässä opintojen jälkeen.

Hankkeen toteuttajat:
Hanketta koordinoi Kiipulasäätiö ja osatoteuttajana on Live-säätiö.

Lisätietoja
projektipäällikkö
Taru Koivisto
taru.koivisto@kiipula.fi

Hankevastaava
Minna Kiili
minna.kiili@inlive.fi

EU-lippulogo, Vipuvoimaa EU:lta ja Kiipulan ja Liven logot sekä hankelogo.