Fyysisen toimintakyvyn tukeminen

Tuemme Kiipulan ammattiopiston opiskelijoiden fyysistä työkykyä eri tavoin. LAB-ammattikorkeakoulun Fysioterapeutti-opiskelijat ohjaavat Kiipulan opiskelijoille erilaisia liikuntahetkiä sekä kannustavat heitä kehittämään fyysistä työkykyään omaan jaksamiseensa sekä työelämän tarpeisiin. Kootun testipatteriston avulla mitataan ja arvioidaan opiskelijoiden fyysistä työkykyisyyttä. Kaikkiin kokonaisuuksiin kuuluu liikunnan lisäksi ohjaus muihin hyvää toimintakykyä tukeviin elämän osa-alueisiin, kuten ravintoon ja uneen.

EU:n lippulogo, jossa lukee Euroopan unionin osarahoittama.