Työnantajalle

Työtä kyllä riittää -hanke on erityisopiskelijoiden sekä täsmätyökykyisten työllistymistä tukeva hanke.

Hankkeessa rohkaistaan yrityksiä tutustumaan täsmätyön hyötyihin. Käytännössä hanke tukee rekrytointia kokoamalla avustavia työtehtäviä yrityksen työtarpeesta, tarjoamalla sopivia työnhakijoita työnkuvaan ja jakamalla tietoa palkkauksen tukimahdollisuuksista. Hankkeen tuki yrityksille on maksutonta.

Tällä sivulla selkeytämme, mitä täsmätyö tarkoittaa ja mitä työnantajan on hyvä tietää aiheesta.

 

Mitä tarkoittaa täsmätyö?

Täsmätyössä jokainen voi vammasta, sairaudesta tai elämäntilanteestaan huolimatta antaa työpanoksensa työelämälle. Työtehtävät ja työn vaativuustaso vastaavat työntekijän työkykyä ja osaamista, jolloin täsmätyökykyinen työntekijä voi antaa täyden työpanoksensa tuottavana työntekijänä.

Täsmätyössä työtä muokataan työntekijän työkyvyn ja osaamisen mukaan. Työnmuokkaus voi koskea mm. työaikaa, työtehtäviä, työolosuhteita sekä työnteon apuvälineitä ja tukikeinoja.

Piirroskuva, jossa erinäköiset ja eri taustoista tulevat ihmisiä toimistoympäristössä. Seinällä sateenkaarilippu.

Täsmätyö käytännössä

Kaikki lähtee rohkeudesta kokeilla

Täsmätyöntekijän rekrytoiminen vaatii työnantajalta ja työyhteisöltä rohkeutta katsoa työelämää uudella tavalla. Kaikkien työntekijöiden ei tarvitse olla moniosaajia, sillä työelämästä löytyy monenlaisia täsmätyötehtäviä.

Tässä muutama vinkki rohkeuden lisäämiseen:

  • Älä anna ensivaikutelman hämätä, sillä jännittävän tilanteen jälkeen hakijasta voi kuoriutua hyvin motivoitunut ja osaava työntekijä juuri yrityksenne tarpeeseen.
  • Jokainen työtehtävä on tärkeä osa työn ketjua. Arvosta siis myös hakijan osaamista avustavissa työtehtävissä.
  • Älä arkaile työnhakijan tarvitsevia mukautuksia vamman tai sairauden takia. Työnhakija on itse mukautusten ja toimivien keinojen paras asiantuntija.
  • Muista, että voit käyttää valinnassa myös positiivista erityiskohtelua. Lue lisää positiivisesta erityiskohtelusta.
  • Moninaisuus ja rohkeus voi olla yrityksenne valttikortti. Samalla toteutatte edelläkävijöinä sosiaalista vastuullisuutta.
  • Anna mahdollisuus erilaisille työnhakijoille näyttää oma potentiaali. Hyödynnä tukea ja tietoa aiheesta, ole avoin aiheelle.

Työn muotoilu on osa täsmätyötä

Työn muotoilua hyödynnetään työtehtävien uudelleen organisoimiseen ja täsmätyönkuvan rakentamiseen. Työn muotoilun voi aloittaa miettimällä ja kokoamalla muun muassa seuraaviin kysymyksiin vastauksia:

  • Mitkä työtehtävät ovat ns. bonustöitä, jotka ovat tulleet varsinaisten toimenkuvien päälle? Työpaikoilla on paljon avustavia tehtäviä, esimerkiksi suorittavia, avustavia, viimeisteleviä, valmistelevia tai irrallisia työtehtäviä. 
  • Mitkä työtehtävät pystyisi tekemään ilman alan koulutusta? Mihin työtehtäviin ei vaadita pitkää työkokemusta alalta?
  • Tarvitaanko kiireapua tai osa-aikaista tekijää tiettyyn aikaan päivästä?

Työn muotoilun avulla kokeneille työntekijöille jää enemmän aikaa tehdä koulutustaan ja kokemustaan vastaavaa työtä.

Perehdytysvaiheen tärkeys ja työhönvalmennuksen tuki

Sopiva työntekijä voi löytyä esimerkiksi oppilaitoksen, työllisyyspalveluiden tai työhönvalmentajan esittelemänä. Työhönvalmentaja voi olla työnantajan tukena rekrytoinnissa, palkkauksen tukien hyödyntämisessä sekä työsuhteen erilaisissa tilanteissa. Aloitusvaiheessa työhönvalmentaja tukee perehtymistä ja työnkuvan tarkentumista täsmätyökykyiselle sopivaksi. Työhönvalmennuspalvelua saa Työtä kyllä riittää -hankkeen sekä muun muassa työllisyyspalveluiden kautta. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää: Työtä kyllä riittää -hanke, Terhi Manninen puh. 0404571654.

Perehdytyksessä voi hyödyntää työnantajalle maksutonta työkokeilujaksoa. Työkokeilu kestää usein 1-3 kuukautta ja sen jälkeen työantaja voi palkata talon tavat tuntevan työntekijän.

Työyhteisö tarvitsee tietoa, ymmärrystä ja aikaa, että uusi työnkuva sekä ”erityinen” täsmätyökaveri sulautuvat osaksi kokonaisuutta.

Työllistämiseen rahallista tukea

Täsmätyöntekijän palkkaus etenee normaalien käytäntöjen mukaisesti. Palkkaukseen on mahdollisuus hyödyntää erilaisia tukia, joiden hakemisessa työllisyyspalveluiden asiantuntija tai työhönvalmentaja auttaa työnantajaa ennen työsuhteen aloitusta. Tukia on muun muassa palkkatuki (maksimissaan 70% palkasta), työolosuhteiden järjestelytuki (työvälineiden hankinta, työolosuhteiden muutostyöt tai lisäohjaus) sekä kunnan työllistämisen tuet. Tukien avulla työntekijän palkkaaminen on usein edullista työantajalle.

Täsmätyöopas

Kiipulan Täsmätyöopas on käytännönläheinen koonti täsmätyöstä. Tutustu oppaaseen tämän linkin kautta: Kiipulan Täsmätyöopas; Työnantajan opas täsmätyörekrytointiin.

Piirroskuva täsmätyöllistämisen erilaisista vaiheista.

Työtä kyllä riittää -hanke on työelämän tukena

Hankkeen tuki on maksutonta. Ole meihin rohkeasti yhteydessä ja kysy lisää!
Marjo Siekkinen, Kiipulan ammattiopisto, puh. 040 7142880
Sinikka Koskiluoto, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, puh. 050 5993160