Moninaisuus työyhteisössä

Euroopan unionin osarahoittama -logo.

Moninaisuus työyhteisössä -hanke (ESR+) on Kiipulan ammattiopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke. Tavoitteenamme on tukea erilaisten oppijoiden työmarkkinoille ja omanlaiselleen urapolulle valmentautumista ja vastata samalla Päijät-Hämeen alueella toimivien yritysten työvoiman saatavuuden haasteisiin. Tavoitteenamme on myös edistää omalta osaltamme työyhteisöjen moninaistumista sekä lisätä tietämystä täsmätyöllistämisen mahdollisuuksista.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Elisa Järvinen
elisa.jarvinen@kiipula.fi
puh. 040 353 3855

 

Toteutusaika: 1.5.2023–28.2.2026
Rahoittaja: ESR+ 2021-2027 (Euroopan sosiaalirahasto), ELY

Hankkeessa luomme uudenlaisia oppimisympäristöjä, työkaluja ja materiaalia opiskelijoidemme työkyvyn ja työllistymisen edistämiseksi sekä ammatillisen osaamisen laajentamiseksi. Hankkeessa kehitettävät oppimisympäristöt pedagoginen työosuuskuntamalli sekä työnhakijavalmennukset antavat lisäarvoa molempien koulutusorganisaatioiden opetussisältöihin ja tukevat työllistymisen tavoitetta. Opiskelijamentorointimalli, työyhteisöpassi sekä moninaisuuslähettiläsmalli tukevat työelämäyhteistyötä tarjoten konkreettisia työkaluja työllistämisprosesseihin. Lisäämme työnantajien tietämystä moninaisuudesta sekä täsmäosaajien potentiaalin hyödyntämisestä henkilöstövoimavarana. Suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sitoutamme molempien koulujen opiskelijoita sekä alueen yrityksiä.

Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu. Lue lisää hankkeen sivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen)