Moninaisuus työyhteisössä

Euroopan unionin osarahoittama -logo.

Moninaisuus työyhteisössä -hanke (ESR+) on Kiipulan ammattiopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke. Tavoitteenamme on tukea erilaisten oppijoiden työmarkkinoille ja omanlaiselleen urapolulle valmentautumista ja vastata samalla Päijät-Hämeen alueella toimivien yritysten työvoiman saatavuuden haasteisiin. Tavoitteenamme on myös edistää omalta osaltamme työyhteisöjen moninaistumista sekä lisätä tietämystä täsmätyöllistämisen mahdollisuuksista. Suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sitoutamme molempien koulujen opiskelijoita sekä alueen yrityksiä.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Elisa Järvinen
elisa.jarvinen@kiipula.fi
puh. 040 353 3855

 

Toteutusaika: 1.5.2023–28.2.2026
Rahoittaja: ESR+ 2021-2027 (Euroopan sosiaalirahasto), ELY

Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoidemme työllistymistä täsmäosaajiksi sekä viedä Päijät-Hämeen alueen yrityksiin tietoa moninaisuuden hyödyistä ja täsmäosaajien potentiaalin hyödyntämisestä henkilöstövoimavarana. Moni ala kärsii työvoimapulasta, johon voimme omalta osaltamme tarjota ratkaisuksi täsmätyöllistämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuemme yrityksiä jakamalla tietoa moninaisen työyhteisön hyödyistä, Kiipulan ammattiopiston tarjoamista työllistämisen tukikeinoista sekä mm. erilaisista palkkauksen tuista. Lisäksi koulutamme LAB-ammattikorkeakoulun esihenkilöiksi opiskelevia opiskelijoita kohtaamaan ja ohjaamaan erityistä tukea tarvitsevia. Valmistuessaan he vievät moninaisuuden sanomaa eteenpäin omiin työyhteisöihinsä.

Hankkeessa kehitettävät oppimisympäristöt pedagoginen työosuuskuntamalli sekä työnhakijavalmennukset antavat lisäarvoa molempien koulutusorganisaatioiden opetussisältöihin ja tukevat työllistymisen tavoitetta. Pedagoginen työosuuskunta on oppilaitoksen yhteydessä toimiva pääosin opiskelijoista koostuva osuuskunta, joka voi tuottaa palveluita, tuotteita ja asiakastöitä. Toiminta on yrittäjämäistä ja osuuskunnassa toimiminen kerryttää samalla opintopisteitä.

Työnhakijavalmennukset ovat LAB:in opiskelijoiden suunnittelemia ja toteuttamia ohjauskertoja Kiipulan päättövaiheessa oleville opiskelijoille. Työnhakijavalmennuksissa harjoitellaan mm. työhakemuksen tekoa ja työhaastatteluun valmistautumista. LAB:in muotoilualan opiskelijat tuottavat tsemppivideoita, joiden teemoja ovat mm. työelämätaidot, omat vahvuudet ja itsestä huolta pitäminen.

Työnhakutaitojen sekä asennevaikuttamisen lisäksi pyrimme innostamaan opiskelijoitamme myös fyysisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. LAB:in fysioterapiaosaamisen avulla on koottu standardoiduista testeistä patteristo mittaamaan Kiipulan opiskelijoiden fyysistä työkykyä. LAB:in fysioterapeuttiopiskelijat ohjaavat Kiipulan opiskelijoita testien tekemisessä ja laativat tämän pohjalta jokaiselle yksilölliset harjoitusohjelmat. Fysioterapeutiksi opiskelevat tuovat liikunnan ilosanomaa myös kaikille Kiipulan perustutkinto-opinnoissa opiskeleville yhteisillä liikuntahetkillä. Liikuntahetkien yhteydessä Kiipulan opiskelijoita haastatellaan erilaisiin hyvinvointiin liittyvissä asioissa (uni, ravinto, liikunta) ja pyritään tukemaan ja innostamaan heitä parantamaan omaa hyvinvointiaan.

Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu. Lue lisää hankkeen sivuilta

Uutisia hankkeesta