Moninaisuus työyhteisössä -hanke osallistui helmikuussa 2024 DuuniExpo X Ura -tapahtumaan. Tapahtuma on LAB-ammattikorkeakouluopiskelijoiden järjestämä verkostoitumis- ja rekrytointitapahtuma, jossa on mahdollisuus kuulla monenlaisia puheenvuoroja ja osallistua erilaisiin pajoihin työllistymiseen liittyen. Verkostoituminen yrityksiin on tehty helpoksi. Tapahtuma-alueella voi vierailla yli kuudellakymmenellä eri yrityksen osastolla, jotka ovat saapuneet tapahtumaan samalla asialla, tarkoituksenaan luoda uusia kontakteja ja saada työvoimaa.

Joukko messuvieraita tutustumassa Moninaisuus työyhteisössä -hankkeen messuosastoon DuuniExpo -tapahtumassa.

Moninaisuus työyhteisössä -hankkeella oli tapahtumassa oma osastonsa. Tavoitteemme oli tapahtuman kautta vaikuttaa vierailijoiden sekä näytteilleasettajien asenteisiin moninaisuutta kohtaan ja löytää yrityksiä, jotka ovat valmiita tekemään kanssamme yhteistyötä Kiipulan ammattiopiston erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistämisen parissa.  Lisäksi tarjosimme yrityksille mahdollisuutta saada työyhteisöönsä ohjausta ja valmennusta tähän liittyen. Molemmat tavoitteemme täyttyivät tapahtumassa, odotuksiakin paremmin.

Liiketoiminnan perustutkintoa opiskeleva Oskari Ukkonen ja Kiipulan hanketyöntekijä Elisa Järvinen messuosastolla.
Kiipulan toimitilahuoltaja-alan henkilökuntaa ja opiskelijoita.

Osastollamme riitti vilinää koko tapahtuman ajan. Hankkeen esittelijöinä meillä toimi tapahtumassa sekä Kiipulan että LAB-ammattikorkeakoulun työntekiöitä sekä opiskelijoita Kiipulan ammattiopistosta. Iloksemme saimme Kiipulasta mukaan opiskelijoita sekä liiketoiminnan että puhtaus- ja kiinteistöpalvelualoilta. Heidän tehtävänään oli innostaa osastolla vierailevia henkilöitä pohtimaan ja kirjoittamaan ylös, mitä moninaisuus voisi käytännössä tarkoittaa työyhteisössä. Saimme osastollamme vierailleilta yhteensä 111 vastausta, joista lähes puolet oli englannin kielellä. Vierailijat kävivät liimaamassa vastauksensa osaston seinillä oleviin suuriin postereihin, jotka olivatkin tapahtuman jälkeen täynnä erilaisia huomioita ja ajatuksia siitä, miten moninaisuus voi näkyä eri tavoin.

Messuvieraiden kirjoittamia ajatuksia post-it -lapuille siitä, mitä moninaisuus voisi tarkoittaa työyhteisössä.
Messuvieras kiinnittämässä kirjoittamaansa post-it -lappua seinälle.

Moninaisuus työyhteisössä

Messuvieraidemme ajatuksissa moninaisuus työyhteisössä tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että työyhteisössä on edustettuna erilaisia henkilöitä erilaisissa elämäntilanteissa, jotka tekevät työtä yhdessä. Erilaisuutta nähdään työyhteisössä tyypillisesti eri kulttuurin edustajana tai vieraana kielenä, naisoletettuna miesoletetuille totutussa työnkuvassa tai valtaväestöstä poikkeavana ulkonäkönä. Se on kuitenkin montaa muutakin asiaa, mitä ei aina tule edes ajatelleeksi. Ihmisen käytöksen ja työkyvyn taustalla voi olla monia asioita, jotka eivät tule ulkonäössä tai puheissa esiin. Näitä asioita ja vaiheita osuu meidän kaikkien elämän varrelle jossain vaiheessa.

Muistikapasiteettia ja jaksamista voi haastaa työntekijän ikääntynyt vanhempi tai yöt hereillä pitävä lapsi. Toinen kärsii unettomuudesta, toinen masennuksesta ja kolmas uupumuksesta. Joku ei pysty keskittymään hälyssä ja toinen häiriintyy kirkkaista valoista. Ikääntymisen mukanaan tuomat vaikutukset näkyvät väistämättä myös työskentelyssä. Samoin eri riippuvuuksista kärsiminen ja niistä toipuminen. Et voi koskaan tietää, mitä toinen ihminen käy läpi elämässään. Nämä asiat vaikuttavat väistämättä sekä työkykyyn että vuorovaikutukseen työyhteisössä.

Tarve tulla hyväksytyksi

Teema, joka messuvierailijoiden vastauksista nousi useimmiten esiin, oli toive siitä, että jokainen työyhteisön jäsen saisi olla oma itsensä ja että hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on. Useissa kirjoituksissa peräänkuulutettiin pehmeämpää lähestymistapaa kohdata toinen ihminen lempeästi ja armollisesti. Omana itsenä oleminen työyhteisössä koettiin kaikille kuuluvana oikeutena. Omana itsenä olemisen hyväksyminen ja samanarvoisena kohteleminen nähtiin erityisen tärkeänä moninaisuudesta puhuttaessa. Jokaisen meistä tulisi nähdä työyhteisömme jäsenet heidän työtehtävänsä ja osaamisensa kautta – sivuseikoista kuten ulkonäöstä, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, diagnoosista tai uskonnollisesta tai poliittisesta suuntautumisesta huolimatta.

Moninainen työyhteisö lisäarvona

Kun työyhteisössä on erilaisia ihmisiä, jotka saavat työskennellä omassa potentiaalissaan ja omana itsenään, tuo se yhteisöön lisäarvoa rikastamalla sitä. Olisi hienoa, jos erilaisten ihmisten vahvuuksia ja osaamista voisi hyödyntää työyhteisöissä oikealla tavalla. Ihmiset voisivat työyhteisön moninaisuuden kautta oppia paljon toisiltaan saaden monipuolisesti erilaisia näkökulmia ja ideoita. Hyväksymällä toistemme eroavaisuudet ja opettelemalla tekemään ja arvostamaan yhteistyötä, voi moninaisuus toimia vahvuutena. Parhaimmillaan inspiroivana ja innovatiivisena, työhyvinvointiakin edistävänä asiana.

EU:n lippulogo, jossa lukee: Euroopan unionin osarahoittama.