Työtä kyllä riittää!

Työtä kyllä riittää -hanke on Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja Kiipulan ammattiopiston yhteistyöhanke. Hankkeen tavoitteena on edistää erityisopiskelijoiden ja täsmätyökykyisten henkilöiden työllistymistä.

Tuemme työnantajia ja työyhteisöjä täsmätyöllistämisessä ja työnmuotoilussa. Työllisyyden toimijoiden kanssa yhteistyössä parannamme täsmätyökykyisten palveluita. Vahvistamme myös verkostoyhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Työtä kyllä riittää -hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Sinikka Koskiluoto/ Koulutuskuntayhtymä Tavastia
sinikka.koskiluoto@kktavastia.fi
puh. 050 599 3160

Terhi Manninen / Kiipulan ammattiopisto
terhi.manninen@kiipula.fi
puh. 040 4571 654

 

Työtä kyllä riittää -hanke on erityisopiskelijoiden ja täsmätyökykyisten työllistymistä edistävä hanke.
Hankkeessa tuetaan työelämää täsmätyökykyisten työllistämisessä ja kehitetään työllistymistä edistäviä palveluja.

Toteutusaika: 1.5.2023–31.8.2025
Rahoittaja: Euroopan unionin osarahoittama, ESR+ 2021-2027 (Euroopan sosiaalirahasto), ELY

Täsmätyökykyinen henkilö voi antaa työelämälle täyden työpanoksensa, kun työtehtävät ja työ kokonaisuutena vastaavat hänen työkykyään. Sopiva työ hahmottuu kokeilemalla, vahvuuksia huomioimalla sekä tunnistamalla keinoja, jotka tukevat työskentelyä. Riittävä tuki työelämään siirtymiseen luo kestävämpiä työsuhteita.

Työelämä tarvitsee joukkoonsa lisää työvoimaa ja se vaatii myös työelämältä työnkuvien uudelleen organisointia ja muotoilua täsmätyönkuvien osalta. Hankkeen tavoitteena on tukea työnantajia rekrytoimaan työntekijätarpeeseensa sopivia täsmätyökykyisiä henkilöitä. Hanke auttaa työnantajaa huomioimaan rekrytoinnissa täsmätyökykyisten työnhakijoiden osaamisen ja potentiaalin.

Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja jaetaan tietoa työnantajille ja työyhteisöille rekrytoinnin tueksi. Hanke pyrkii vahvistamaan työpaikkaohjaajien, oppilaitosten henkilöstön sekä muiden työllisyyden toimijoiden osaamista työnkuvien muotoilussa.

Hankkeessa jatketaan Työtä riittää! -hankkeessa kootun valmennusmallin jalkautumista ja tuetun työhönvalmennustyön kehittämistä yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Hankkeessa parannetaan täsmätyökykyisten työllisyyspalveluja hyvinvointialueiden aloittaessa toimintaansa. Hanke pyrkii parantamaan täsmätyökykyisten palvelupolkujen laatua ja vahvistamaan verkostoyhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Hanketta hallinnoi Koulutuskuntayhtymä Tavastia (linkki aukeaa uuteen välilehteen).