Työtä kyllä riittää!

Työtä kyllä riittää -hanke (ESR) on Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja Kiipulan ammattiopiston yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edistää täsmätyökykyisten henkilöiden työllistymistä. Vahvistamme työllistymistä tukemalla työnantajia ja työyhteisöjä huomioimaan täsmätyön mahdollisuudet ja monimuotoisemman työelämän edut.

Työllisyyden eri toimijoiden kanssa yhteistyössä parannamme täsmätyökykyisten palvelupolkujen laatua ja vahvistamme verkostoyhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Sinikka Koskiluoto/ Koulutuskuntayhtymä Tavastia
sinikka.koskiluoto@kktavastia.fi
puh. 050 599 3160

Terhi Manninen / Kiipulan ammattiopisto
terhi.manninen@kiipula.fi
puh. 040 4571 654

 

 

Työtä kyllä riittää -hanke on täsmätyökykyisten työllistymistä edistävä hanke (ESR).
Hankkeessa kehitetään täsmätyökykyisten palveluja ja tuetaan työelämää täsmätyökykyisten työllistämisessä.

Hankkeessa jatkuu Työtä riittää! -hankkeessa aloitettu täsmätyökykyisten palveluiden kehittäminen, mutta painopiste siirtyy nyt yritysyhteistyöhön. Hanke tukee työnantajien rekrytointimenetelmien monipuolistumista sekä työpaikkojen esteettömyyttä ja monimuotoisuutta. Monilla aloilla on kova työvoimapula ja samaan aikaan monet työttömät tai työelämän ulkopuolella olevat ihmiset olisivat motivoituneita työntekoon. Riittävän tuen avulla työpaikalle ja työnkuvien muotoilun avulla voidaan mahdollistaa työnteko täsmätyökykyisille.

Työelämä tarvitsee paljon tietoa ja kokemuksia täsmätyöstä. Työelämä tarvitsee joukkoonsa lisää työvoimaa, mutta se vaatii myös työelämältä työnkuvien uudelleen organisointia ja työnkuvien muotoilua. Hanke tukee työelämää rakentamaan selkeitä työnkuvia, joita voidaan vielä pienillä mukautuksilla kohdentaa juuri tietylle tekijälle soveltuvaksi. Hanke pyrkii vahvistamaan työpaikkaohjaajien ja oppilaitosten henkilöstön sekä muiden toimijoiden osaamista työnkuvien muotoilussa.

Työyhteisö tarvitsee myös tietoa ja ymmärrystä, jotta työelämä kehittyy monimuotoisemmaksi. Työtä kyllä riittää -hanke tukee niin työnantajaa, työhön perehtyjää kuin työyhteisöä yhteistyössä työhönvalmennuspalveluiden kanssa, jotta työ, työyhteisö ja tekijä kohtaavat. Lue lisää täsmätyökykyisten työpanoksesta työelämälle sivultamme.

Täsmätyökykyinen henkilö voi antaa työelämälle täyden työpanoksensa, kun työtehtävät ja työ kokonaisuutena vastaavat hänen työkykyään. Sopiva työ hahmottuu kokeilemalla, vahvuuksia huomioimalla sekä tunnistamalla keinoja, jotka tukevat työskentelyä. Riittävä tuki työelämään siirtymiseen luo kestävämpiä työsuhteista.

Hankkeessa jatketaan Työtä riittää! -hankkeessa kootun valmennusmallin jalkautumista ja tuetun työhönvalmennustyön kehittämistä yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Hankkeessa parannetaan täsmätyökykyisten työllisyyspalveluja hyvinvointialueiden aloittaessa toimintaansa. Hanke pyrkii parantamaan täsmätyökykyisten palvelupolkujen laatua ja vahvistamaan verkostoyhteistyötä eri toimijoiden välillä.