Verkostolle

Täsmäpolut työelämään on yksilöllinen matalan kynnyksen valmennusohjelma, joka keskittyy erityisesti niiden henkilöiden tukemiseen, jotka ovat työelämän ulkopuolella ja tarvitsevat erityistä tukea. Ohjelma sopii myös eri eläkkeillä oleville. Ohjelman tavoitteena on innostaa näitä asiakkaita osallistumaan työ- ja koulutus­kokeiluihin, joiden avulla he voivat edetä kohti ammatillisia opintoja tai löytää sopivan täsmätyöpaikan.

Sisältää

  • asiakkaan osaamisen ja elämäntilanteen selvittäminen
  • motivointi ja työelämätaidot
  • soveltuvan alan ja työpaikkojen yksilöllinen kartoittaminen
  • ammatillisen osaamisen lisääminen (mahdollisuus ­suorittaa tarvittavat lupakortit tai osatutkinnot)
  • oppiminen ja työn räätälöinti työpaikalla
  • työnantajien tukeminen (etuuksien ja palkan yhteen­sovittaminen)
  • ohjauksellinen yhteistyö oppilaitosten ja tausta­organisaatioiden kanssa
  • verkostoyhteistyö ja mahdolliset yritysvierailut

Valmennus kestää 1 – 4 kuukautta ja sisältää sekä pien­ryhmä- että yksilövalmennusta. Työelämälähtöisestä valmennuksesta osa tapahtuu käytännössä työpaikoilla. Valmennus alkaa 1 – 3 viikon ryhmäorientaatiolla. Kiipula tukee lounasta 8 eurolla valmennuspäivinä (myös työjakson aikana). Aloituksia kevät–kesä 2024 sitä mukaa, kun ryhmiä saadaan kokoon.