TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä

Vipuvoimaa EU:lta ja Euroopan sosiaalirahaston tunnus.

Kiipulan osahankkeessa toteutetaan tutkintojen kehittämistä työelämälähtöisemmiksi, ja vahvistetaan toisen nivelvaiheen siirtymiä. Työelämäyhteistyötä kehitetään, ja tiedotetaan täsmätyökykyisten henkilöiden työllistämisen väylistä ja mahdollisuuksista. Hankkeessa kehitetään erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ohjaavien henkilöiden ohjausosaamista, ja luodaan yhdessä Luovin ja Aitoon kanssa mentorointiopas työelämän käyttöön.

Lisätiedot:
hanketyöntekijä Amanda Arvela
amanda.arvela@kiipula.fi
puh. 040 587 9423

Toteutusaika: 1.9.2020 – 31.8.2023
Rahoittaja: ESR (Euroopan sosiaalirahasto)

TYRSKY- hankkeen toiminta-alue on Pirkanmaa. Hankkeessa kehitetään alueen oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä. Tavoitteisiin päästään osallistamalla kehittämistoimintaan työelämäyhteistyön eri osapuolia. Hankkeessa luodaan työnantajille mahdollisuuksia verkostoitua oppilaitosten kanssa, ja toteutetaan ajankohtaisia, yrityksiä kiinnostavia tapahtumia. Hankkeen tuloksena tavoitellaan aktiivista oppilaitosten ja työnantajien välistä verkoston kasvua, ja tätä kautta enemmän työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksia opiskelijoille. Hankkeen toiminnan myötä oppilaitoksista valmistuvat opiskelijat siirtyvät joustavammin työelämään.

Hankkeen kehittämistoiminnan osapuolina toimii ammatillisten oppilaitoksien ja erityisoppilaitoksien henkilöstöä ja opiskelijoita, työelämäkumppaneita, yrittäjäjärjestöjä- ja yhteisöjä sekä muita osaamisen kehittämisen kumppanuuksiin liittyviä toimijoita

Hankkeen toteuttajat: Hanketta hallinnoi Koulutuskuntayhtymä SASKY. Osatoteuttajina Kiipulan ammattiopiston lisäksi toimivat Ahlman, Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK, Valkeakosken ammattiopisto sekä Varalan Urheiluopisto.

Lue Tyrskystä lisää verkkosivuilta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) >>