Ohjaa erityisen hyvin!

Ohjaa erityisen hyvin! -hankkeen tavoitteena on, että jokainen ohjaustyötä tekevä henkilö osaa ohjata tukea tarvitsevia oppijoita. Hanke on opetustoimen henkilöstön koulutushanke, jonka kohderyhmänä ovat oppilaanohjaajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, ammatilliset erityisopettajat ja uraohjaajat.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Heli Kemppinen
puh. 040 4571 349
heli.kemppinen@kiipula.fi

Toteutusaika: 4.5.2022–31.12.2023
Rahoittaja: OPH

Erityisopettajien ja opinto-ohjaajien yhteistyön tekeminen on tärkeää ja se korostuu oppivelvollisuusuudistuksen myötä. Tukea tarvitsevan oppijan nivelvaiheet tulee hoitaa ennakoiden ja hyvin. Nivelvaiheen toimijoiden tietoisuus ja osaaminen erityisestä ja vaativasta erityisestä tuesta kasvaa.

Hanke toteutetaan kahdeksan opintopisteen koulutuskokonaisuutena, joka toteutetaan kaksi kertaa. Koulutuksessa on neljä osiota, jotka toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutuskokonaisuus on maksuton.

  1. 1. Erityisen tuen oppijan nivelvaihe perusopetuksesta toiselle asteelle 2 op
  2. 2. Erityisen tuen oppijan ohjaus opintojen aikana 2 op
  3. 3. Opintojen keskeyttämisen ehkäisy 2 op
  4. 4. Erityisen tuen oppijan uraohjaus ja täsmätyöllistyminen 2 op

Ammattiopisto Spesia koordinoi hanketta. Toisena toteuttajana on Kiipulan ammattiopisto.

Tarkemmat tiedot koulutusosioiden sisällöistä ja ilmoittautumisesta löytyvät Spesian koulutuskalenterista (linkki avautuu uuteen ikkunaan).