KARKKI

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.

KARKKI eli kokonaisarkkitehtuuri-hankkeessa kuvataan ammatillisen koulutuksen digitaalisten palvelujen ja järjestelmien nykytila siten, että uudet kehitettävät digitaaliset ratkaisut ovat keskenään yhteensopivia ja tehokkaita. Hankkeessa on kuusi työkokonaisuutta, joista Kiipula osallistuu kahteen:
• tietoarkkitehtuuri (tp 4)
• tietojärjestelmäarkkitehtuuri (tp 5).

Hanketta hallinnoi Omnia ja kaikkiaan mukana on 30 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Lisätietoja:
Tietohallintopäällikkö Kari Vekka
kari.vekka@kiipula.fi
puh. 050 3385 004

Toteutusaika:1.1.2022 – 31.12.2023
Rahoittaja: OKM, erityisavustus, osa Oikeus osata -ohjelmaa

Hankkeen hallinnoijan sivut: https://www.karkki.info/