Työelämässä oppiminen

Miten työelämässä oppiminen tapahtuu?

Millaisessa työpaikassa voidaan järjestää työelämässä oppimista?

Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja joustavasti niitä yhdistellen.

Työelämässä oppimisesta sovitaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Myös TUVA- ja TELMA-opiskelijat oppivat työpaikoilla. TUVA-opiskelijat oppivat työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautumisen jaksoilla ja TELMA-opiskelijat harjoittelevat työelämään valmentautumisen jaksoilla.

Kuvassa on opiskelija, jonka vieressä on puhekupla, jossa on lamppu ja hymyilevät kasvot.

Millainen työpaikka soveltuu opiskeluympäristöksi?

Opiskeluympäristöksi käy työpaikka, jossa on:

 • riittävästi tuotanto- tai palvelutoimintaa
 • ammattitaitoinen henkilökunta
 • laadukkaita opiskeluun käytettäviä materiaaleja ja
 • turvallinen työympäristö.

Koulutuksen järjestäjä arvioi työpaikan soveltuvuuden koulutus- tai oppisopimusopiskelijalle. Arvio tehdään opiskelijakohtaisesti. Lisäksi arviointi perustuu tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja opiskelijan yksilölliseen suunnitelmaan, joten opiskelijan pitää saada tehdä juuri niitä työtehtäviä, joissa asiat voi oppia.

Kun työpaikan edellytykset on varmistettu, lähtee yhteistyö aktiivisesti liikkeelle. Yhteistyöllä varmistetaan sujuva oppiminen työpaikalla, ennakoidaan tulevia osaamistarpeita, keskustellaan odotuksista opiskelijaa kohtaan ja luodaan luottamuksellinen kumppanuussuhde.

Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa avaa yritykselle mahdollisuuksia tulevaisuuden henkilöstöresurssien varmistamiseen, työyhteisön osaamisen kehittämiseen, syventämiseen tai lisätyövoiman hankkimiseen.

Työpaikka opettaa kehittyvän ammattitaidon lisäksi paljon hyödyllisiä tietoja ja taitoja: mm. ammattiin kasvamista, työelämän pelisääntöjä, tiedon soveltamista käytäntöön ja arvoja. Tuloksena syntyy työelämän tarpeiden mukaista osaamista sekä parhaimmillaan omien taitojen monipuolista ja jatkuvaa kehittämistä, joita halutaan jakaa myös muille.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodot perustutkinnoissa

Oppisopimus

 • Opiskelija on työsuhteessa ja työyhteisön tasavertainen jäsen, jolle maksetaan työstä TES:n mukaista palkkaa.
 • Opiskelu työpaikalla suunnitellaan yhdessä työnantajan, opettajan ja opiskelijan kesken.
 • Opiskelusta suurin osa tai koko opinnot voivat tapahtua työpaikalla.
 • Työtunteja on viikossa vähintään 25 h.
 • Työnantajalle voidaan maksaa erikseen sovittavaa koulutuskorvausta.
 • Vuoden 2024 loppuun Kiipula maksaa korotettua koulutuskorvausta vailla tutkintoa olevan alle 20-vuotiaan opiskelijan oppisopimuksesta. Korvaus on 250 €/kk.

Koulutussopimus

 • Opiskelija ei ole työsuhteessa eikä saa palkkaa.
 • Opiskelu työpaikalla suunnitellaan yhdessä työnantajan, opettajan ja opiskelijan kesken.
 • Työpaikalla voidaan suorittaa tutkinnon osa tai osia tai pienempiä kokonaisuuksia.
 • Opiskelu voi ajoittua 1 – 5 päivälle viikossa, suunnitellaan yksilöllisesti.
 • Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta.

Tulosta itsellesi esite oppisopimuksesta ja koulutussopimuksesta Lisämateriaalia-sivulta.

Kiipulan toimintatapa:

Työelämässä oppimisen jakson alussa pohditaan yhdessä työnantajan kanssa, suorittaako opiskelija koulutus- vai oppisopimusta. Lomakkeet täytetään yhdessä ja sovitaan yhteisesti käytännön toimista. Tarvittaessa autamme oppisopimuksen yhteydessä palkkaamisen tukien hakemisessa.