Täsmäpolut työelämään

TÄSMÄPOLUT TYÖELÄMÄÄN-hanke on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) ja  Kiipulan ammattiopiston kanssa aloittanut hanke, jonka tavoitteena on löytää täsmätyökykyisille työ- tai opiskelupaikka.

TÄSMÄPOLUT TYÖELÄMÄÄN- hankkeen toiminta-alueena on Hämeenlinnan, Lahden ja Tampereen seudun kuntakokeilualueet.

Täsmäpolut työelämään on yksilöllinen matalan kynnyksen valmennusohjelma, joka keskittyy erityisesti niiden henkilöiden tukemiseen, jotka ovat työelämän ulkopuolella. He tarvitsevat erityistä tukea ja motivointia edetäkseen työ- ja koulutuskokeilujen kautta kohti ammatillisia opintoja tai täsmätyöpaikkaa. Työvoiman ulkopuolella -statuksella aloittava osallistuja motivoituu ja etenee ohjauksen, vertaisryhmän sekä työ- ja koulutuskokeilujen kautta kohti ammatillista opiskelua ja/tai täsmätyöpaikkaa. 

Osaamispalvelu toteutetaan Kiipulan ammattiopiston päävastuumaakunnissa Pirkanmaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä yhteistyössä verkostokumppanien kanssa. 

Hankkeen toiminnan myötä saadaan toimiva palveluohjausmalli kuntakokeilualueille. Yksilöllisen valmennuksen, ohjauksen ja tuen avulla vahvistuvat sekä asiakkaan omat voimavarat että osaaminen. Palveluohjausmallin avulla asiakkaat pääsevät osaksi yhteiskuntaa ja löytävät itselleen sopivan täsmätyö – tai opiskelupaikan. 

Lisätiedot:  

Hämeenlinna 
Projektikoordinaattori Heidi Pakkanen 
heidi.pakkanen@kiipula.fi 
puh. 040 675 5573 

Lahti
Tarja Veijalainen
tarja.veijalainen@kiipula.fi
puh. 040 121 6506

Tampere 
Tarja Mikkonen 
tarja.mikkonen@kiipula.fi 
puh. 040 7548466 

Amanda Arvela
amanda.arvela@kiipula.fi
puh. 040 587 9423

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyyden palvelukeskuksen logo.
EU NextGeneration -logo

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.