Digikyvykkyys

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.

Digikyvykkyys (digitalisaatiokyvykkyys) tarkoittaa organisaation kykyä toimia tehokkaasti digitaalisessa ympäristössä. Digikyvykkyys edellyttää osaavaa henkilöstöä ja johtoa, selkeitä toimintamalleja ja prosesseja, tarkoituksenmukaista tietoa sekä toimivia, käyttäjälähtöisiä tietojärjestelmiä. Ammatillisen koulutuksen digikyvykkyyttä vahvistetaan parhaiten yhteistyöllä, yhteiskehittämisellä ja osaamisen jakamisella.

Lisätiedot:
kehitysjohtaja Petteri Ora
petteri.ora@kiipula.fi
puh. 050 3003 764

Toteutusaika: 1.1.2024 – 31.12.2024
Rahoittaja: OKM, strategiarahoitus

Hanketta hallinnoi Omnia, ja siinä on mukana 88 koulutuksen järjestäjää. Hanke on jatkoa Tieto-osaavalle ja KARKKI-hankkeelle.

Digikyvykkyys-hankkeessa Kiipula:

Toiminnan vastuuhenkilöt Petteri Ora, Kari Vekka, Nina Lietsa, Anne Saari ja Laura Hahl.

Hankkeen sivut: Digikyvykkyys.info (linkki avautuu uuteen välilehteen)