Mieletön tulevaisuus

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.

Hankkeen tavoite on löytää menetelmiä ja työtapoja vetäytyvien ja aggressiivisesti käyttäytyvien opiskelijoiden kohtaamiseen ja sitouttamiseen. Hankerahalla on palkattu työntekijä ja mm. toteutetaan ohjaajille RESTO-koulutus (restoratiivinen kohtaaminen).

Lisätiedot:
ohjaaja Paula Maunula
paula.maunula@kiipula.fi
puh. 040 4855 935

Toteutusaika: 1.1.2023 – 30.4.2024
Rahoittaja: OKM, erityisavustus yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen

Hanke kohdentuu koko Kiipulan ammattiopistoon. Sen tarkemmat tavoitteet hankeajalle ovat:

  1. Tutkitaan millaisilla toimenpiteillä ja työtavoilla sosiaalisesti haastavat, lastensuojelutaustaiset ja heikosti motivoituneet oppivelvolliset sitoutetaan paremmin opintoihin ja yhteisöön. Työntekijän työpanos jakautuu kehittävään työhön ja opiskelijoiden (ryhmä)ohjaukseen esimerkiksi iltaisin vapaa-ajan ohjauksen osana.
  2. Kehitetään henkilöstön osaamista siten, että löydetään yhteisesti työtapoja mt-ongelmien vuoksi opinnoissaan heikosti etenevien ja huonosti voivien opiskelijoiden kohtaamiseen ja tukemiseen.
  3. Hankkeen myötä innostetaan Kiipulan työntekijöitä käyttämään yhä systemaattisemmin jo käytössä olevia haastavan kohtaamisen työtapoja ja toteutetaan niitä tukeva RESTO-koulutus syksyllä 2023.