Tieto-osaava

Opetus- ja kultturiministeriön logo sinisenä tekstinä

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on parantaa tiedon tuotantoon liittyviä prosesseja, niiden mittaamista ja arvioimista, tiedon analysointiin liittyviä kyvykkyyksiä sekä kansallisten indikaattori- ja tilastotietoihin liittyvää määrittelyä, kehittämistä ja hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen järjestämisessä.

Lisätiedot:
kehitysjohtaja Petteri Ora
petteri.ora@kiipula.fi
puh. 050 3003 764

Toteutusaika: 1.1.2023 – 30.4.2024
Rahoittaja: OKM, strategiarahoitus

Hanketta hallinnoi Omnia, ja siinä on mukana 76 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Kiipula on mukana kolmessa työpaketissa (suluissa Kiipulan vastuuhenkilöt):

  • TP1: Tiedon hyödyntäminen, tietojohtamisen prosessit ja osaaminen (apulaisrehtori Anne Saari).
  • TP2: Tiedon tarve, tiedon tuottaminen tiedon tarpeen näkökulmasta (laatupäällikkö Laura Hahl).
  • TP3: Tiedon laatu ja tiedon siirto, tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä (palvelupäällikkö Nina Lietsa).

Kiipulan osalta hankkeessa kehitetään tiedon ja tiedolla johtamista osana Kiipulan johtamisen kehittämisen kokonaisuutta.

Hankkeen sivut:  https://www.tietoosaava.fi/