Ammatillinen koulutus Kiipulassa

Millaisia koulutuksia Kiipulassa voi opiskella?

Ammatillisen koulutuksen muodot Kiipulassa

1. Ammatilliset tutkinnot

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika riippuu opiskelijan pohjakoulutuksesta ja aiemmasta osaamisesta.

 • Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Lisäksi voi saada valmiuksia yrittäjyyteen sekä jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ammatillinen perustutkinto on 180 osaamispisteen laajuinen tutkinto.
 • Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Ammattitutkinto on 150 tai 120 osaamispisteen laajuinen tutkinto.
 • Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Erikoisammattitutkinto on 180 osaamispisteen laajuinen tutkinto.

Kiipulan ammattiopistossa opiskelijat voivat suorittaa perustutkintoja.

2. TUVA

Tutkintoon valmentava koulutus , TUVA antaa opiskelijalle valmiuksia, joiden avulla opiskelija voi hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen ja suoriutua näistä opinnoista.

TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille,

 • joilla, ei ole toisen asteen tutkintoa
 • jotka syystä tai toisesta tarvitsevat valmentavaa koulutusta.  

TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.  

Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään yksi vuosi. Opiskelija voi osallistua TUVA-koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti. Sitten hän voi siirtyä joustavasti lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. 

TUVA-koulutukseen kuuluu seuraavia sisältöjä, joita opiskelija opiskelee henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti:

Yhteinen koulutuksen osa:

 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2 – 10 viikkoa) 

Valinnaiset koulutuksen osat:

 • Perustaitojen vahvistaminen (1 – 30 viikkoa) 
 • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1 – 30 viikkoa) 
 • Ammatilliseen koulutuksen  opinnot ja niihin valmentautuminen (1 – 30 viikkoa) 
 • Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1 – 20 viikkoa) 
 • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1 – 20 viikkoa 
 • Valinnaiset opinnot (1 – 10 viikkoa) 

3. TELMA

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TELMA on tarkoitettu sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Opiskelija saa henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta. TELMA-koulutus antaa valmiuksia hyvään ja opiskelijan toimintakyvyn mukaiseen itsenäiseen elämään.

TELMA-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja suoritusaika määräytyy henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien perusteella. Koulutus kestää enintään kolme vuotta.

Koulutus muodostuu seuraavista koulutuksen osista:

 • ammatillisen toimintakyvyn vahvistaminen
 • opiskeluvalmiuksien vahvistaminen ja
 • työelämään valmentautuminen.

Lisää TELMA-opiskelijoista työelämässä pääset tutustumaan osiossa viisi.