Utelias 2.0

Euroopan unionin osarahoittama -tunnus.

Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen.

Lue lisää hankkeen sivuilta:

Utelias 2.0

Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2025
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), kansallisena rahoittajaviranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus

Tulevaisuuden työelämä ja oppilaitokset tarvitsevat monipuolisia osaajia.

Uusien teknologioiden, innovaatioiden ja toimintamallien osaamisen kasvattaminen on välttämätöntä koulutuksen uudistumisen ja muutoksen mahdollistamiseksi. Hämeen ammattikorkeakoulu on yhdessä Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja Kiipulasäätiön kanssa lähtenyt jatkamaan Utelias 1.0 – Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen -hankkeessa tunnistetun tarpeen tietopohjan lisäämiselle mitä tulee XR-teknologioihin, oppimisanalytiikkaan ja tekoälyyn.

Hankkeen tavoitteena on lisätä toisen asteen ja vapaan sivistystyön opettajien ja ohjaajien tietoisuutta uusista teknologioista ja virtuaalisista oppimisympäristöistä Kanta-Hämeen toisen asteen oppilaitoksissa.

Kohderyhmä

Pääkohderymään kuuluvat toisen asteen oppilaitosten opettajat ja ohjaajat sekä kehittäjähenkilöstö ja vapaan sivistystyön opettajat ja ohjaajat.

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat muut koulutuksenjärjestäjät ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöympäristöt (yritykset) samoin kuin oppilaitosten johtajat ja esihenkilöt.

Toiminta-alue

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Forssan, Hattulan, Hausjärven, Humppilan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Jokioisen, Lopin, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän seutukuntiin.

Hankkeen toteuttajat: HAMK (päätoteuttaja), koulutuskuntayhtymä Tavastia, Kiipulasäätiö

HAMKin logo.
Koulutuskuntayhtymä Tavastian logo.