Työkykyä yhdessä – kuntoutumisen tukea sisäilmasta oireilevalle

Työkykyä yhdessä -hankkeessa kehitettiin keinoja kuntoutumisen tukemiseen sisäilmasta oireileville työikäisille. Työskentelyssä hyödynnettiin sisäilmasta oireilevien kokemustietoa toimintakyvyn muutoksista, työkyvystä ja työssä jaksamisesta sekä keinoista niiden tukemiseksi.

Lisätiedot:
Hankkeen projektipäällikkö Niina Henttonen
niina.henttonen@kiipula.fi

Tietoa ja tukea sisäilmaan liittyvistä asioista löydät myös täältä 👇
Hengitysliitto ry:n verkkosivut (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Kuntoutumisen tukea sisäilmasta oireilevalle

Hankkeen tarjoaman ja kehittämän kuntoutuksen lähtökohtana oli dialoginen asiantuntijuus. Asiakas on oman elämänsä ja arkensa asiantuntija ja ammattilainen kuntoutusalan asiantuntija. Kuntoutusprosessi tähtää näiden kahden asiantuntijan välisessä vuorovaikutuksessa muodostuvaan tavoitteelliseen muutossuunnitelmaan ja sen toteuttamiseen.

Keskeisenä tavoitteena jokaisessa kohtaamisessa oli kokemus kuulluksi ja kunnioitetuksi tulemisesta. Asiantuntijan tiedon ja tuen tarkoitus oli auttaa asiakasta löytämään ja rakentamaan vaihtoehtoisia toimintatapoja arkeensa ja vahvistaa näin omaa toimijuuttaan.

Kuntoutuminen on asiakkaan arjessa tapahtuva myönteinen muutos alkutilanteeseen nähden. Muutos näkyy voimavarojen tunnistamisena ja vahvistumisena. Tämä parantaa myös työkykyä.

”Osallistumisella oli vaikutuksia. Ryhdyin selvittämään työvoimatoimiston urasuunnittelun kautta erilaisia työmahdollisuuksia sekä päätin hakea Kelan kuntoutusselvitykseen. Yksilötapaamiset tukivat omaa hyvinvointia monipuolisesti.”

Hankkeen työskentelyssä hyödynnetään sisäilmasta oireilevien kokemustietoa toimintakyvyn muutoksista, työkyvystä ja työssä jaksamisesta sekä keinoista niiden tukemiseksi.  Kehittämistyötä tehdään yhdessä sisäilmasta oireilevien sekä kuntoutusalan ja työterveyden ammattilaisten kanssa. Hanke on käynnissä vuosina 2020-2022.