Työnjako

Millaisia vastuita eri osapuolilla on opiskelijan työelämässä oppimisen aikana?

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen onnistumisen edellytys on se, että oppilaitos, opiskelija ja työpaikka tekevät tiivistä yhteistyötä. On hyvä sopia työnjaosta jo ennen työelämässä oppimisen jaksoa.

Työnantaja

Työnantaja päättää työpaikkaohjaajan valinnasta. Työnantajan tehtävänä on varata opiskelijan ohjaukseen riittävästi aikaa. Työnantaja huolehtii myös sopimusten allekirjoituksesta.

Työpaikkaohjaaja

Opiskelijalle on aina nimettävä vastuullinen työpaikkaohjaaja riippumatta siitä, onko kyseessä koulutus- vai oppisopimus. Ohjaajana olet opiskelijan arjessa mukana ja huolehdit opiskelun sujumisesta työpaikalla.

Ohjaajan on oltava ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä työntekijä. Opettaja varmistaa ohjaajan pätevyyden. Valittavan henkilön on oltava myös halukas ottamaan vastaan ohjaajan tehtävä.

Työpaikkaohjaaja

  • toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä. Hän osallistuu opintojen suunnitteluun opiskelijan ja opettajien kanssa.
  • perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin. Hän ohjaa opiskelijaa käytännön työtehtävissä ja vastaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnista.
  • luo opiskelijalle turvallisen ja monipuolisen oppimisympäristön yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.
  • opiskelijan motivoiminen ja oppimisen tukeminen on yksi tärkeä tehtävä.
  • miettii ja toteuttaa yhdessä opiskelijan ja opetushenkilöstön kanssa erityisen tuen ratkaisut.

Hyväksi työpaikkaohjaajaksi tullaan kokemuksen kautta. Opettele rohkeasti ja tee aktiivisesti yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Tulosta itsellesi muistilista työpaikkaohjaajan tehtävistä Lisämateriaalia-sivulta.

Oppilaitos

Oppilaitos vastaa ohjaajan perehdytyksestä ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin. Oppilaitokset tarjoavat myös laajempaa koulutusta työpaikkaohjaukseen. Tavoitteellinen ja ohjattu oppiminen ei synny sivutuotteena, vaan työpaikalla oppimista täytyy suunnitella.

Oppilaitos huolehtii siitä, että opettajalla on riittävästi aikaa yhteistyöhön. Opettajan riittävä aikaresurssi on keskeinen seikka työpaikan ja oppilaitoksen välisen yhteistyön kannalta. Lisäksi on tärkeää, että opettaja käy työpaikalla riittävän monta kertaa.

Kiipulan opetushenkilöstöllä on vahva osaaminen opiskelijan erityiseen tukeen. Opetushenkilöstön tehtävä on tukea työpaikkaohjaajaa ohjauksen erilaisissa tilanteissa. Yhteistyössä mietitään millaista tukea opiskelija ja työpaikkaohjaaja tarvitsevat parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Opetushenkilöstö auttaa työpaikkaohjaajaa mm. työn muotoilussa sekä ohjauksen erilaisissa käytännöissä.

Taulukko opettajan, opiskelijan, työnantajan, työpaikkaohjaajan ja työyhteisön vastuista työelämässä oppimisen aikana

Työhönvalmentajan/ohjaajan tehtävä työnantajan kanssa tehtävässä yhteistyössä

Kiipulan ammattiopistossa toimii opettajan lisäksi työhönvalmentajia ja ohjaajia sekä avustajia. Työpaikalla opiskelijaa voi käydä ohjaamassa kuka vaan heistä. Työhönvalmentaja tai ohjaaja hoitaa suuren osan työnantajien/työpaikkaohjaajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kiipulan työhönvalmentajat /ohjaajat voivat olla työpaikalla pidempiä aikoja ja ohjata opiskelijaa työtehtävissä työpaikkaohjaajan tukena. Työhönvalmentaja tukee työnantajia myös opiskelijan työllistämiseen liittyvissä asioissa. Ole rohkeasti yhteydessä ohjaushenkilöstöön!