Yhdessä kehittäminen

Millaisia kumppanuuksia Kiipulan ammattiopisto haluaa luoda?

 

Kumppanuuden tulee hyödyttää kaikkia osapuolia

Vastavuoroinen kumppanuus on matka kohti yhteistä päämäärää, jossa oppilaitos, opiskelija ja työelämä ovat tasavertaisia. Kumppanuus on säännöllistä, tavoitteellista ja tasavertaista yhteistyötä sekä joustavuutta osapuolten välillä. Osapuolten yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioidaan. Yhteisenä tavoitteena on kaikkien osapuolten kehittymisen ja osaamisen lisääminen. Kumppanuustyössä on mukana koko oppilaitoshenkilöstö – organisaation kaikilta tasoilta – omasta työstään käsin.

Monenlaista kumppanuutta

  • Arkipäivän kumppanuus toteutuu käytännössä opettajan ja työpaikan yhteistyönä esimerkiksi koulutus- ja oppisopimustoiminnassa, työpaikkakäynneillä ja muissa yhteisissä kohtaamisissa.
  • Kehittävä kumppanuus voi olla toimialakohtaista palveluiden, prosessien ja arkityön yhteiskehittämistä. Koulutus- ja oppisopimuksen uusien mahdollisuuksien kokeilut ja pilotit sekä yhteiset oppimisympäristöt kehittävät kumppanuutta.
  • Strateginen kumppanuus on palvelukokonaisuuksien tai yhteistyömallien syvempää kehittämistä. Strategisella kehittämisellä voidaan monialaisesti vastata asiakasorganisaation koko henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja saatavuuteen. Se toteutuu monesti kumppanuussopimuksin.
  • Kumppanuus- ja palveluverkostot laajentavat kumppanuuden yhteisesti jaettujen tavoitteiden ja arvojen kautta ennakoinnin, laadunhallinnan sekä aluekehittämisen tehtäviin. Verkostossa on mukana eri toimialojen, aluekehittämisen ja koulutusasteiden keskeisiä toimijoita.

Kiipula tekee yritysten kanssa kumppanuussopimuksia

Kiipulan kumppanuussopimusten ajatuksena on yhteinen kehittäminen ja kaikkia osapuolia hyödyttävä toiminta. Jokaisen yrityksen kanssa sovitaan yhdessä, mitä kumppanuus pitää sisällään ja sitä kehitetään säännöllisesti.

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä Kiipulan kanssa, ole yhteydessä: