Pohdittavaksi

Olet nyt perehtynyt kolmannen osion sisältöihin.

Tässä on vielä muutama kysymys pohdittavaksi.

  • Millaista on hyvä arviointi?
  • Miten voit tehdä opiskelijan näyttötilanteesta onnistuneen?
  • Millaisia järjestelyjä näyttöjen suorittamiseen voidaan tehdä erityisen tuen opiskelijan osalta?
  • Miksi on tärkeää, että näyttöjen arvioinnissa on mukana työelämän edustaja?