Materiaali – Matin työpäivä myymälässä

Tekstejä ja tehtäviä saa vapaasti monistaa ja jakaa opetuskäyttöön. Oppaaseen ja tehtäviin liittyvät kysymykset ja kommentit: Maria Förbom, maria.forbom@inlive.fi

Virtuaalinen oppimateriaali työpaikan vuorovaikutustaitojen opiskelun tueksi.

Oppaan käyttö Pohditaan yhdessä -osion tehtävät auttavat syventämään videoiden aihepiirien käsittelyä ryhmässä ja johdattelevat jakamaan omia kokemuksia muiden kanssa. Tehtävät käsittelevät vuorovaikutusta eri näkökulmista. Tehtäviä ajasta sisältää ajan käyttöön liittyviä ilmauksia. Osa tehtävistä on erityisesti S2-opintoihin soveltuvia.

Suomen kielen tehtävissä syvennytään havainnoimaan suomen puhekielen piirteitä ja sitä, miten pääkaupunkiseudulla puhuttava suomen kieli poikkeaa yleiskielestä. Tekstit-osio sisältää kaikkien kahdeksan videon vuoropuhelut tekstinä. Ne ovat hyvä tuki suomen kielen opetukseen. Vertailua varten alkuperäisen tekstin rinnalla on myös yleiskieliseksi muokattu
versio.

Lopuksi esitellään Lisäosa 1 (interaktiivisia harjoituksia myymäläympäristössä) ja Lisäosa 2 (Mystery shopping -harjoitus erityisesti kaupallisen alan opiskelijoille).