Osuvat taidot

Vipuvoimaa EU:lta ja Euroopan sosiaalirahaston tunnus.

OSUVAT TAIDOT – kansallinen open badge-osaamismerkistö tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen kehittämiseen. Kohderyhmänä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä 16-65-vuotiaat ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opiskelijat, joilla on heikot perustaidot.

Lisätiedot:
yhteyshenkilö Taru Koivisto, taru.koivisto@kiipula.fi, 050 420 4144

Toteutusaika: 1.8.2019 – 31.12.2021
Rahoittaja: ESR, TAITO-ohjelma

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Kehittää valtakunnallisesti hyödynnettävä open badge -osaamismerkkijärjestelmä, joka mahdollistaa aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitojen ja tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen varmistamisen.
  2. Tunnistaa ja tunnustaa osaamista formaalin koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen.
  3. Tuottaa osaamisperusteet tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen varmistamiseen muussa kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.
  4. Pilotoida kansallista osaamismerkkijärjestelmää ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön eri kohderyhmien kanssa.
  5. Todentaa ohjaajien osaaminen erityisillä ohjausmerkeillä.
  6. Tarkennetaan pilottien kokemusten perusteella osaamismerkkijärjestelmän mallia ja rakenteita.
  7. Mahdollistaa osaamismerkkijärjestelmän avulla yhdenmukaisen, läpinäkyvän ja tasa-arvoisen tavan varmistaa tietotekniikan perustaitoja erityyppisissä koulutuksissa ja eri organisaatioiden toimesta.
  8. Julkaista malli CC-lisensoituna ja vapaasti hyödynnettäväksi ei-kaupalliseen toimintaan.

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja hankepartnereita ovat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Suomen eOppimiskeskus ry, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/Oulun seudun ammattiopisto, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu sekä Opintotoiminnan Keskusliitto / Opintokeskus Sivis.

Kiipula osallistuu kaikkeen hankkeen kehitystyöhön ja tuo mukaan opiskelijoidensa ohella kokemuksensa ja tietämyksensä ammatillisesta erityisopetuksesta sekä kokemukset digitaalisten ratkaisujen pedagogisesta hyödyntämisestä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen kehittämisessä ja työllistymisen problematiikasta. Hankkeessa tuotetaan Kiipulaan YTO-opintojen kahden osaamispisteen Toiminta digitaalisessa ympäristössä (TDY) -osa-alueen toteutus verkkosovelluksena huomioiden työelämän vaatimukset ammatissa toimimiselle.

Kiipulan ammattiopistossa verkkosovellus on koottu Thinglinkiin (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Hankkeen aikana luotu materiaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Eikaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Se sallii materiaalin käyttämisen ja muokkaamisen, mutta ei kaupallista käyttöä. Muista mainita materiaalin alkuperä ja tekijä.

Lue lisätietoja digitaitojen osaamismerkistöstä Tieken sivuilta >> (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Katso ohjeistus digitaitojen osaamismerkistön käyttöön ja julkaisuja osaamismerkeistä Tieken sivuilla >> (linkki avautuu uuteen ikkunaan)