Tiedot

Kiipula työllisyyden kuntakokeilun tukena-hanke toteutuu ajalla 1.2.2021-31.12.2023. Toiminnan tavoite on lisätä työllisyyden kuntakokeilujen henkilöstön osaamista erityisen tuen asioissa sekä rakentaa pysyviä yhteistyösuhteita ja -käytäntöjä.

Toteutusaika: 1.2.2021 – 31.12.2023
Rahoittaja: OKM/Jatkuvan oppimisen kehittäminen

Työllisyyden kuntakokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on määritellyt Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Pirkanmaan Kiipulan ammattiopiston vastuumaakunniksi. Näissä maakunnissa Kiipulan tehtävä on huolehtia vaativan erityisen tuen ammatillisen koulutuksen järjestämisestä. Tehtävän toteuttamiseksi Kiipula tekee tiivistä yhteistyötä alueellisten työllisyyden kuntakokeilujen kanssa.

Maakunnallisen yhteistyön tehostamiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kiipulalle erityisavustuksen. Sen rahoituksella Kiipulalla on jokaisessa vastuumaakunnassa työntekijä, joka toimii asiantuntijana ja yhteyshenkilönä kokeilujen ja Kiipulan välillä. Kiipulan asiantuntijat mm. perehdyttävät kokeilujen työntekijöitä erityisen tuen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksiin, konsultoivat ja ohjaavat asiakastapauksia sekä tukevat toimijoita työllistymisen kysymyksissä.

Kiipulan asiantuntijayhteistyö kokeilujen kanssa alkoi keväällä 2021 ja päättyy tämänhetkisen aikataulun mukaisesti joulukuussa 2023. Erityisavustuksella rahoitettavan toiminnan tavoite on lisätä työllisyyden kuntakokeilujen henkilöstön osaamista ja rakentaa pysyviä yhteistyösuhteita ja -käytäntöjä.

Yhdeksi työvälineeksi kuntakokeilun omavalmentajille ja muille työllisyyden toimijoille olemme luoneet nettisivut, joilla jaamme tietoa erityisestä tuesta, täsmätyöstä ja menetelmistä.