Ihan samat – Vertaisoppimista ja kohtaamisia erilaisille oppijoille

Vipuvoimaa EU:lta ja Euroopan sosiaalirahaston tunnus.

Ihan samat -hankkeen tavoitteena on kehittää alueellinen koulutusyhteistyömalli ja LAMKin sekä Kiipulan opiskelijoiden työelämävalmiuksia edistävä oppimisympäristö, jossa kaksi erilaista koulutusorganisaatiota, niiden erilaiset opiskelijat sekä opetus- ja ohjaustyötä tekevät opettajat kohtaavat, oppivat ja työskentelevät yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa.

Lisätiedot:
projektipäällikkö ja työhönvalmentaja Pirkko Louhelainen,
pirkko.louhelainen@kiipula.fi, puh. 050 4204 214

Toteutusaika: 1.1.2019 – 30.6.2021
Rahoittaja: ESR

Tarkoituksena on etsiä ja kokeilla sekä pilotoida uudenlaisia, vertaistoimintaan perustuvia ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevien nuorten työelämävalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi laajennetaan ja syvennetään osapuolten opettajien/ohjaajien/valmentajien pedagogista osaamista moninaisuuden kohtaamisessa. Hankkeessa kehitetään, kokeillaan ja pilotoidaan Kiipulan yrittäjyyskasvatustyöhön soveltuva Erityisnuorten NY, jossa huomioidaan erityisryhmien tarpeet, yksilölliset vahvuudet ja toimintaedellytykset sopivien opintopolkujen löytämisessä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida sekä ottaa käyttöön eriasteista ja erilaisille kohderyhmille koulutusta tarjoavan Lahden ammattikorkeakoulun ja Kiipulan ammattiopiston yhteinen oppimisympäristö. Koulutusorganisaatiot toteuttavat kestävää ja tuloksellista koulutusyhteistyötä sekä tukevat opiskelijoiden opintopolkuja ja työelämävalmiuksien vahvistumista.

Koulutusyhteistyömallin muodostamisen ja yhteisen oppimisympäristön tavoitteena on huomioida lähtökohdiltaan erilaisten oppijoiden yksilölliset toimintaedellytykset, opettajien ohjausosaamisen lisääntyminen ja pedagogiikka osana yksilöllistä oppimista opiskelijoiden opintopolkujen ja työelämävalmiuksien sekä yhdenvertaisuuden kehittymisessä.

Hanke lisää molempien koulutusorganisaatioiden opetushenkilöstön ja opiskelijoiden tietotaitoa sekä ammatillista osaamista erilaisten oppijoiden ja erityísryhmien ohjaamiseen ja kohtaamíseen. Kiipulaan syntyy yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma ja erityisnuorille soveltuva ja toimintaedellytykset huomioiva Nuori Yrittäjyys – NY pedagoginen toimintamalli. Malli otetaan osaksi kansallista NY-verkostoa ja konseptia. Tämä tapahtuu hankkeessa tehtävän kokeilun ja pilotoinnin kautta yhteistyökumppani Nuori Yrittäjyys ry.n toimesta.

Hanketta koordinoi Lahden ammattikorkeakoulu. Kiipulasäätiö on osatoteuttajana.

Ihan samat -kuunnelmat

Ihan samat -hankkeen ja Mojo-tuotannon yhteistyössä on syntynyt kolmiosainen kuunnelma, joka valottaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuntoja työelämään siirtymisen kynnyksellä. Uudenlainen työpaikkaohjaajan opas ei saarnaa, vaan antaa ajateltavaa monesta eri näkökulmasta.