Opiskelijan työllistäminen

Miten täsmätyöntekijän palkkaamista tuetaan?

Mitä tarkoittaa työn muotoilu ja miten siitä voi olla apua työpaikan työntekijätarpeeseen?

Ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on valmistaa tekijöitä työelämään

Käytämme erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työkyvystä puhuttaessa termiä täsmätyökyky. Täsmätyökyky tarkoittaa kykyä suorittaa täysimääräisesti jokin tietty työtehtävä. Täsmätyökykyisellä ihmisellä on käytössään työkyky määrätyn työtehtävän toteuttamiseen. Täsmätyökykyinen ihminen on täysin työkykyinen suorittamaan hänelle mukautetut työtehtävät. Täsmätyössä työ ja tekijä kohtaavat.

Työnantaja voi hyödyntää opiskelijoita rekrytoinnissa esimerkiksi seuraavasti:

  • Opiskelijan voi työllistää koulutussopimusjakson jälkeen. Tällöin työnantaja on tietoinen opiskelijan työtaidoista.
  • Opiskelijan voi työllistää oppisopimuksella. Oppisopimuksessa opiskelijalla on työsuhde ja hän suorittaa samalla opintojaan.
  • Työkokeilu on hyvä mahdollisuus tutustua puolin ja toisin ennen mahdollista palkkasuhdetta. Työkokeilun ajalta ei makseta palkkaa.

Rekrytoi monimuotoisesti

Työelämä tarvitsee monenlaisia työntekijöitä. Työhaastatteluun kannattaa ottaa myös vammaisia ja täsmätyökykyisiä henkilöitä. Heillä on monenlaista osaamista ja kokemusta. Monimuotoisuus tukee kaikkia työntekijöitä työyhteisössä. Lupa olla oma itsensä työpaikalla luo hyvän pohjan turvalliselle työyhteisölle ja työntekijöiden motivaatiolle. Työyhteisön erilaisuus on voimavara ja kilpailuetu.

Piirroskuva, jonka vasemmassa reunassa sinihousuinen mies, huivipäinen nainen ja pyörätuolissa istuva mies seisovat vihreän kysymysmerkin ympärillä. Oikeassa reunassa huivipäinen nainen ja pyörätuolissa istuva mies istuvat tietokoneiden ääressä, sinihousuinen mies nojaa pöytään hehkulamppu päänsä päällä.

Vamma tai sairaus ei välttämättä näy päälle päin. Terveyteen liittyvät haasteet voivat tuottaa haasteita työn tekemiselle, mutta näihin on olemassa ratkaisuja. Työtehtäviä voidaan järjestellä, työaika ja -paikka voivat joustaa, työhönvalmentaja voi tarjota henkilökohtaista tukea sekä työnantajalle että työntekijälle. Lisäksi hyödynnettävissä on erilaisia taloudellisia tukia työympäristön mukautuksiin tai toisen henkilön tarjoamaan tukeen.

Kun sopiva työ kohtaa sopivan tekijän sopivin työjärjestelyin, ei vamma tai sairaus ole esteenä työnteolle. Usein järjestelyt ovat suhteellisen pieniä ja henkilö osaa itse neuvoa, mikä tukee parhaiten hänen työntekoaan.

Video, jossa kerrotaan, miksi täsmätyöntekijöitä tarvitaan.

Esteetön rekrytointi

Arvioiden mukaan noin 15 prosentilla väestöstä on jokin vamma. Fyysisten ja aistivammojen lisäksi vammoihin voidaan lukea esimerkiksi neurokognitiiviset erityispiirteet (ADHD, autismin kirjo) ja oppimisvaikeudet. Vammaiset ihmiset ovat paitsi suuri, myös hyvin heterogeeninen ryhmä. Lisäksi he ovat ei-vammaisia henkilöitä koulutetumpia. Tästä huolimatta keskimäärin 80 prosenttia vammaisista ihmisistä on työelämän ulkopuolella.

Monimuotoisuus – erilaiset näkökulmat, kokemukset ja taustat – tuottavat tutkitusti tehokuutta, luovat innovaatiota ja vaikuttavat myönteisesti yrityksen menestykseen. Silti marginalisoituja ihmisryhmiä esimerkiksi vammaisia, pitkäaikaissairaita, vieraskielisiä edustavat jäävät usein joko kokonaan rekrytointiprosessien ulkopuolelle tai valitsematta. Samalla, kun yhteiskunnassamme koitetaan keksiä keinoja työllisyysprosentin nostamiseksi, valtava määrä osaamista ja motivaatiota jää käyttämättä!

Esteetön rekrytointi kattaa ajattelu- ja toimintatavat sekä päätökset, jotka kohtelevat kaikkia hakijoita oikeudenmukaisesti ja huomioivat ihmisten erilaisuuden.

Lue lisää esteettömästä rekrytoinnista Lisämateriaalia-sivun linkin kautta.

Tukea työllistymiseen

Työnantaja voi saada palkkaukseen rahallista tukea sekä tukea esimerkiksi työhönvalmentajalta.

Jos palkkaat täsmätyökykyisen henkilön, sinulla voi olla mahdollisuus saada näitä tukia:

  • Palkkatuki, enintään 70 % palkkakuluista. Palkkatuki haetaan TE-palveluista.
  • Työolosuhteiden järjestelytuki, enintään 4000 €. Tuki on harkinnanvarainen ja sitä haetaan sähköisesti TE-palveluista. Tuen tulee kohdentua esimerkiksi työpaikan fyysisiin muutostöihin työntekijän työnteon helpottumiseksi tai perehdytystä tekevän työntekijän palkkakuluihin.
  • Kunnan työllistämisen tuet. Tätä voidaan myöntää palkkatuen lisäksi. Tarkista oman kuntasi työllisyyspalveluista.
  • Työhönvalmentajan tuki TE-palveluista tai vammaispalveluista. Työhönvalmentaja tukee työntekijää ja työpaikkaa työn aloituksessa.
  • Työnantaja voi oppisopimuksen ajalta saada opiskelijan kuntoutusrahan, jos se on opiskelijan toimeentulo opiskelun aikana.
  • Työnantaja voi toimia suosittelijana, kun opiskelija hakee töitä.

Tu­kea työ­hön­val­men­ta­jal­ta

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa työskentelee paljon työhönvalmentajia, jotka ovat opiskelijan ja työnantajan tukena opiskelun aikana. Kiipulan ammattiopistossa työskentelee useita työhönvalmentajia, jotka auttavat työnantajaa opiskelijan rekrytoinnin ja työllistymisen tukien kysymyksissä. Opintojen jälkeen tukea tarvitseville henkilöille työhönvalmennusta on lakisääteisesti saatavilla työllistymisen tukemiseksi. Tätä työhönvalmennusta tuottavat niin kunnat kuin TE-palvelutkin.

Työhönvalmentaja on valmennuksen ja ohjauksen ammattilainen. Työhönvalmentajalta sekä työntekijä että työnantaja saavat opastusta työtehtävien kartoittamiseen, henkilön osaamisen sanottamiseen ja erilaisten tukien hakemiseen. Hän tukee tarvittaessa myös työyhteisöä uuden henkilön vastaanottamisessa.

Työhönvalmennuspalvelun käyttäminen on työnantajalle turvallinen tapa rekrytoida työntekijöitä ja tukea työssä pysymistä. Työhönvalmentaja tuntee asiakkaansa vahvuudet, osaamisen ja pystyy antamaan oikean kuvan työllistyjän työkyvystä.

Työhönvalmennus on henkilökohtainen etuus. Työllistyjän tulee selvittää oma palveluntarpeensa ja mahdollisuutensa työhönvalmentajaan. Työhönvalmentajan voi saada esimerkiksi TE-toimiston, eläkeyhtiön, järjestön tai Kelan palveluista.

Työn muotoilu

Joskus työtä on hyvä organisoida uudestaan. Syitä tähän voivat olla esimerkiksi kiire, työntekijän työkyvyn alentuminen tai työt, jotka eivät varsinaisesti kuulu kenenkään toimenkuvaan ja joita hoidetaan oman työn ohessa. Työtehtäviä voidaan organisoida uudelleen työpaikan sisällä tai sopeuttaa työaikoja ja työnteon muotoja. Työnjakoon voidaan tehdä myös muutoksia yhteistyössä työnantajan ja koko työyhteisön kanssa.

Muutokset voivat olla määräaikaisia tai pysyviä. Molemmissa tapauksissa työnjaon muutoksista on hyvä tehdä työntekijän ja työnantajan välillä sopimus.

Työtehtävien muotoilu vaatii aina yhteistyötä sekä lähiesimiehen että koko työyhteisön kanssa, jotta työtehtävät ja vastuujaot ovat selkeitä kaikille työyhteisön jäsenille. Kiipulan henkilöstö auttaa työpaikkoja myös työn muotoilussa.

Video työn muotoilusta. Videolla esiintyy kaksi Kiipulasta valmistunutta ja työllistynyttä henkilöä: Joonas ja Merja.