Välineitä erityisen tuen tarpeen tunnistamiseksi 

Miten tunnistat nepsy-piirteisen työnhakijan. Näiden materiaalien avulla voit pohtia asiakkaasi tuen tarpeita ja nostaa niitä keskusteluun hänen kanssaan.

Bingo! Olet kohdannut erityistä tukea tarvitsevan

Ruori

RUORI-arviointimenetelmää voidaan käyttää erityisen tuen tarpeen arviointiin, kun henkilöllä on ollut oppimiseen, terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä haasteita opiskelussa. RUORI-itsearviointikyselyn avulla voi kertoa tuen tarpeesta koulutukseen tai koulutuskokeiluun hakiessa. Arviointi muodostuu neljästä osa-alueesta: voimavarat, oppimis- ja työskentelyvalmiudet, yhteistyötaidot, arjentaidot ja asumisen taidot.

RUORI-asiantuntija-arvioinnin avulla voi kuvata moniammatillisesti asiakkaan toimintakykyä ja tuen sekä ohjauksen tarvetta opinnoissa. RUORI-asiantuntija-arviointiin osallistuvat henkilöt sovitaan aina yhdessä.

RUORI-arvioinnit täytetään verkossa. Kyselyiden lopuksi niistä saa yhteenvedon.

Lue lisää RUORI-arviointimenetelmästä Kiipulan sivuilta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Eikka, ohjauksen työkalu erityisen ja vaativan erityisen tuen tunnistamiseen

Eikka -työkalu on alusta, johon on kerätty toimintakykyajattelun pohjalta kategorioita ja niiden alle kysymyksiä, havainnoitavia asioita ja tehtäviä, joita voidaan hyödyntää arvioitaessa erityisen tai vaativan erityisen tuen tarvetta.

Avaa Eikka tästä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä. Sen avulla on mahdollista selvittää omaa tilannetta, vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Kykyviisari löytyy Työmarkkinatorilta Kykyviisari® – Työkyvyn kartoittaminen – Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi) (linkki aukeaa uuteen ikkunaan). Kykyviisarin on kehittänyt Työterveyslaitoksen Solmu-hanke ESR-rahoituksella.

Helpotettu selko -kieliversio on tehty erityisesti kehitysvammaisten kanssa käytettäväksi, mutta siitä hyötyvät kaikki, joilla on vaikeuksia esimerkiksi tekstin hahmottamisessa. Helpotetussa versiossa on lisätty kuvallista ohjausta, selkeytetty tekstiä ja avattu taulukkomuotoisia kysymyksiä.

Helpotettu selkokieli-version on tehnyt Bridging-hanke ja mukana on ollut kohderyhmäläisiä. Solmu-hanke varmisti, että työ tehtiin kääntämistä koskevien kansainvälisten suositusten mukaisesti. Kehittämistyössä on huomioitu myös Selkokeskuksen palaute.

Vinkkikortit erityisen tuen tarpeen huomioimiseen

Ammattipolku.fi-sivustolta löytyvät vinkkikortit tuen tarpeessa olevien tunnistamiseen, huomioimiseen ja ohjaukseen. Ammattipolku.fi -sivusto on kattava sivusto erityistä tukea tarvitsevien poluista. Sivustoa ylläpitää PAEK (Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus).

Vinkkikortit.pdf (ammattipolku.fi)https://ammattipolku.fi/

Työ- ja toimintakyvyn itsearviointikartoitus

Työ- ja toimintakyvyn itsearviointikartoitus on hankkeiden yhteistyössä laatima itsearviointiväline. Esimerkiksi työkokeilija voi arvioida kartoituksen avulla omaa työkykyään työtehtävissä. Kartoitusta voi hyödyntää muun muassa työkykyä vastaavan työn selkeyttämiseen ja työkykyarviointiin.