Tiedot

Hankkeen tavoitteena oli kehittää keinoja, joiden avulla sisäilmasta oireileva koki selviävänsä arjestaan ja työstään paremmin. Hankkeessa tuotettiin uudenlaista ymmärrystä sisäilmasta oireilevan kuntoutumisen edellytyksistä ja tuen sisällöistä. Lisäksi saatiin kokemuksia ja tietoa etäkuntoutusmenetelmien vaikutuksista.

Toteutusaika: 2020-2022
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista

Työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja vahvistamiseen etsittiin hankkeen aikana ratkaisuja neljän eri toiminnon avulla: puhelinneuvonta, yksilöllinen ohjaus, vertaistukiryhmät, ryhmämuotoinen kuntoutus.

Hankkeen toiminnassa hyödynnettiin olemassa olevia kuntoutuksen hyviä käytäntöjä, kuten tavoitteiden asettamista, vertaistukea, ryhmämuotoisuutta, moniammatillisuutta ja dialogisuutta. Saavutettavuuden takaamiseksi hankkeessa hyödynnettiin etäkuntoutuksen menetelmiä. 

Kehittämistyötä tehtiin yhdessä sisäilmasta oireilevien sekä kuntoutusalan ja työterveyden ammattilaisten kanssa. Hankkeen toteuttivat Kiipulasäätiö ja Hengitysliitto ry.