Työtä riittää!

Työtä riittää! -hanke (ESR) on Kiipulan ammattiopiston ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edistää täsmätyökykyisten henkilöiden työllistymistä.

Vahvistamme oppilaitosten valmennustyötä opinnoista työelämään. Tuemme yrityksiä muotoilemaan työnkuvia pienempiin osiin ja löytämään täsmätyötehtäviin osaavia tekijöitä. Työllisyyden eri toimijoiden kanssa kehitämme yhteistyössä toimivia palveluita täsmätyökykyisten työllistämisen tueksi.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Terhi Manninen
terhi.manninen@kiipula.fi
puh. 040 4571 654

Työtä riittää! -hanke on täsmätyökykyisten työllistymistä edistävä hanke (ESR).
Työtä riittää! -hankkeen tavoitteena on luoda valmennusmalli, jonka avulla täsmätyökykyiset henkilöt saadaan työelämään vastaamaan yritysten työvoimatarpeeseen.

Monilla aloilla on kova työvoimapula ja samaan aikaan monet työttömät tai työelämän ulkopuolella olevat ihmiset olisivat motivoituneita työntekoon. Riittävän tuen ja työnkuvien muotoilun avulla voidaan mahdollistaa työnteko täsmätyökykyisille.

Täsmätyökykyinen henkilö voi antaa työelämälle täyden työpanoksensa, kun työtehtävät ja työ kokonaisuutena vastaavat hänen työkykyään. Sopiva työ hahmottuu kokeilemalla, vahvuuksia huomioimalla sekä tunnistamalla keinoja, jotka tukevat työskentelyä. Riittävä tuki työelämään siirtymiseen luo kestävämpiä työsuhteista. Työtä riittää! -hankkeessa olemme koonneet valmennusmallin, jonka avulla tuemme täsmätyökykyisten henkilöiden työllistymistä. Lue lisää valmennusmallista sivultamme.

Työelämä tarvitsee paljon tietoa ja kokemuksia täsmätyöstä. Työelämä tarvitsee joukkoonsa lisää työvoimaa, mutta se vaatii myös työelämältä työnkuvien uudelleen organisointia ja työnkuvien muotoilua. Työhönvalmennus tukee työelämää rakentamaan selkeitä työnkuvia, joita voidaan vielä pienillä mukautuksilla kohdentaa juuri tietylle tekijälle soveltuvaksi. Työyhteisö tarvitsee myös tietoa ja ymmärrystä, jotta työelämä kehittyy monimuotoisemmaksi. Työtä riittää! -hanke tukee niin työnantajaa, työnhakijaa kuin työyhteisöä työllistämisen eri vaiheissa, jotta työ, työyhteisö ja tekijä kohtaavat. Lue lisää täsmätyökykyisten työpanoksesta työelämälle sivultamme.

Erityisen hyvä työntekijä -video
Videotarina Elviksestä, joka valmistumisen jälkeen työskentelee kahvilassa. Elvis on ammattitaitoinen ja tarkka työntekijä, jonka asenne ja ilo tuo iloa niin kahvilan asiakkaille kuin työntekijöillekin. Elviksellä on selkeät työtehtävät, jotka ovat tärkeä osa kahvilatyötä. AMEO-verkoston tekemä video.