Noheva

Noheva-hankkeen aikana kehitettiin selkeäkielistä, heikkoja perustaitoja kehittävää opiskelu- ja tukimateriaalia ammatillisissa opinnoissa oleville. Hankkeen kautta tuotettiin matalan kynnyksen ohjaus- ja tukipalvelua, lisäten näin mahdollisuuksia opinnoissa etenemiseen.

Toteutusaika: 1.10.2016-31.12.2018 –  S20817
Rahoittaja: ESR

Hanketta hallinnoi Kiipula ja hankkeesta vastasi projektipäällikkö Kirsi Ek. 

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja kehittää yhteistoiminnallisesti aikuisten luki- ja matematiikkatestejä, oppimateriaaleja ja ohjausmalleja. Hankkeen aikana järjestettiin koulutusta ohjaus- ja opetustehtävissä toimiville sekä erilaista tukitoimintaa opiskelijoille, joilla oli heikot perustaidot.

Hankkeen tuloksena syntyi yhtenäisiä, uudenlaisia ohjausmalleja ja tukimateriaaleja luku- ja numerotaitojen sekä tietotekniikkataitojen opetukseen. Ohjauksen ja tukimateriaalit avulla aikuisten ammatillisten opintojen läpäisy paranee ja elinikäinen oppiminen mahdollistuu.

Noheva oli Pohjois-Pohjanmaan ELYn ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Nohevan toiminta oli osa TAITO-ohjelmaa. Hanketta toteuttivat yhteistyössä Kiipula (hallinnoija), Hyria, Keuda, Omnia, Sataedu, TAKK ja VAAO. 

Nohevan aikana kehitetty materiaali saatavilla hankkeen nettisivuilla: 
www.sites.google.com/gafe.kiipula.fi/noheva 

Noheva-logo.