Valmistuminen Kiipulasta

Kiipulan ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos. Kiipulan opiskelijalla on opiskeluun liittyvä erityisen tuen tarve. Tavoitteena on opiskella itsensä kokoiseen ammattiin eli ammattiin, jossa työskentely tuntuu mielekkäältä ja omille taidoille sopivalta.

Erilaisia todistusvaihtoehtoja

  • tutkintotodistus (todistus voi sisältää tutkinnon osia, joiden osaamisen arviointia on mukautettu)
  • todistus suoritetuista tutkinnon osista (todistus voi sisältää tutkinnon osia, joiden osaamisen arviointia on mukautettu)
  • todistus opiskelijan osaamisesta (annetaan niistä tutkinnon osista, joissa opiskelija ei ole saavuttanut tutkinnon osan keskeisiä ammattitaitovaatimuksia/osaamistavoitteita)

Jatkosuunnitelma todistuksen liitteenä

Jatkosuunnitelmaan kirjataan työllistymiseen liittyen seuraavat asiat: 

  • soveltuvat työtehtävät ja työympäristö 
  • työpaikalla tarvittavat muokkaukset ja tuki 
  • palveluissa ja työnhaussa tarvittava tuki 
  • suunnitelma toimeentulosta 
  • onko olemassa lääkärinlausunto työkyvystä 

Mukauttaminen ja poikkeaminen ammattitaitovaatimuksista

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen on yksi erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen muoto. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa ainoastaan perustutkintokoulutuksessa. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa, jos opiskelija ei pääse T1-tavoitteisiin kohtuullisilla tukitoimilla. Tieto osaamisen arvioinnin mukauttamisesta merkitään opiskelijalle annettavaan todistukseen arvosanan perään laitettavalla M-kirjaimella. Osaamisen arvioinnin mukauttaminen edellyttää aina, että opiskelijalla on päätös erityisestä tuesta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ei voi mukauttaa.

Poikkeaminen ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista

Poikkeaminen voi olla yksi erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen muoto ja se voidaan tehdä ainoastaan perustutkintokoulutuksessa. Poikkeaminen on mahdollista silloin kun tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat joko olosuhteiden tai opiskelijan aiemman osaamisen kannalta joiltakin osin opiskelijalle kohtuuttomia tai jos se on perusteltua opiskelijan vammaan tai terveydentilaan liittyvistä syistä.

Osasuorituspolku

Hoiva-avustajan osasuorituspolku perustuu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osien suorittamiseen. Tällöin ei saada lähihoitajan tutkintonimikettä, vaan työllistytään alan avustaviin tehtäviin.

Tiedonsiirto

PAEK: in Minä työntekijänä -lomake.

PAEK_mina_tyontekijana-10.pdf (ammattipolku.fi, linkki aukeaa uudelle sivulle.)

Oppilaitosten ja kuntien/kaupunkien työllisyyspalveluiden, TE-palveluiden ja työpaikan välisellä tiedonsiirtolomakkeella opiskelija/asiakas voi antaa tietoa omasta osaamisestaan sekä tuen tarpeistaan opintojen ja työllistymisen edistämiseksi. Tarkoituksena on, että lomake täytetään yhdessä esimerkiksi opettajan, ohjaajan tai omavalmentajan kanssa. Opiskelija/asiakas voi toimittaa itse lomakkeen vastaanottavalle taholle tai halutessaan antaa toimitusluvan henkilölle, jonka kanssa lomake on täytetty. Tarkemmista käytännöistä sovitaan kunkin organisaation sisällä. Tietojen siirtämisellä varmistetaan, että opiskelija/asiakas saa tarvittavaa tukea siirtyessään opinnoista työelämään tai kuntien/kaupunkien työllisyyspalveluista tai TE-palveluista opintoihin. 

Materiaalia valmistautumiseen oppilaitoksesta työelämään

Työtä riittää! – Materiaalipankki (hankkeet.kiipula.fi), (linkki aukeaa uudelle sivulle.)

Yhteistyö työnantajien kanssa

Kiipulassa tavoitteena on, että opiskelija työllistyy valmistuessaan. Työllistymistä edistetään opintojen mm. aikana tiiviillä yhteistyöllä työnantajien kanssa.