Hankkeessa kehitetty toimintamalli

Työkykyä yhdessä -hankkeen kuntoutumisen tuen toimintamallissa kehitettiin ja tarjottiin neljää erilaista toiminnallisuutta sisäilmasta oireileville työikäisille: neuvontapuhelin, yksilöllinen ohjaus, etävertaisryhmät ja etäkuntoutumisryhmät.

Hankkeen päivystyspuhelin, jossa hankkeen työntekijä oli tavoitettavissa kerran viikossa kolmen tunnin ajan, tarjosi tietoa ja tukea sekä mahdollisuuden yhteyttä ottavalle pohtia yhdessä työntekijän kanssa hänelle sopivaa tuen muotoa, joko hankkeen toiminnoissa tai muiden tahojen tuottamana.

Oli onni, että sain ottaa soittamalla yhteyttä. Muuten olisin jäänyt ilman hankkeessa tarjottavaa tukea!

Yksilöllisessä ohjauksessa osallistuvalle tarjottiin mahdollisuus kahdenkeskisessä keskustelussa pohtia yhdessä ammattilaisen kanssa omaa tilannetta, mahdollisuuksia ja omia vahvuuksia. Työkykyä yhdessä-hankkeen toimintoihin osallistuneiden yksilöllisissä ohjauksissa, jotka toteutettiin 3+ 1-tapaamisen sarjana, käytettiin Kykyviisari ® -itsearviointimenetelmää sekä oman tavoitteen asettamista GAS (Goal Attainment Scale) -menetelmän avulla. Aikaa yksilölliseen ohjauksen tapaamiseen varattiin noin 90 minuuttia.

”Yksilöllisessä ohjauksessa asetettu tavoite oli mielestäni hyvä ja vaikka aluksi se ehkä tuntui hieman epämääräiseltä, se tarttui mieleen kuin post it-lappu ja muistutteli elämän tärkeysjärjestyksestä.”

”Kun ei tarvitse vakuutella oireilun todenperäisyyttä, vapauttaa se resurssia pohtia niitä muitakin jaksamiseen/voimavaroihin ym. henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä asioita.”

”Toiveikkuus on lisääntynyt!”

Etävertaisryhmissä sisäilmasta oireilevat pääsivät jakamaan kokemuksia muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Etävertaisryhmät olivat hankkeen ammattilaisten ohjaamia, teemoitettuja ja tavoitteellisia ja ne toteutettiin 5+1 tapaamiskerran muodossa.

Etäkuntoutumisryhmät olivat ammattilaisten tarvelähtöisesti räätälöimiä ja toteuttamia ryhmämuotoisen kuntoutumisen tuen prosesseja. Ne toteutettiin 7+1 ryhmätapaamisen sarjana ja näiden tapaamisten lisäksi prosessiin kuului osallistujien yksilöllinen ohjaus hankkeen yksilöllisen ohjauksen toimintamallin mukaisesti. Ryhmätapaamisten välillä sekä vertais- että kuntoutumisryhmissä työskentelyä jatkettiin Movendos mCoach- etävalmennusalustaa hyödyntäen. Etäkuntoutumisryhmään osallistuneille tehtiin seurantapuhelu 3kk viimeisen ryhmätapaamisen jälkeen.

”Ryhmässä jokainen on tullut kuulluksi/nähdyksi ja pidän sitä arvokkaana ryhmätoiminnan antina. Inhimillisyys ja ihmisyys ja lämminhenkisyys on ollut ryhmätoiminnan kantava voima.”

”Ryhmä on ollut hyvin saavutettavissa ja matalalla kynnyksellä ollaan mielestäni juteltu ja viestitelty. Hyvin on voinut olla mukana kaikilla tavoilla ja toki oman jaksamisen ja voinnin mukaan.”

”Olen sitoutunut tekemään muutoksia, jotka vaikuttavat arkeani onnellistuttavasti. Tunnen myös, etten ole yksin oireideni kanssa, kun niistä saa puhua ymmärtävässä ilmapiirissä, ne pienenivät.”

Kuntoutumisen tuen toimintamalli sisäilmasta oireileville työikäisille

Lue lisää kuntoutumisen tuen toimintamallista Kuntoutus-lehden vol 46 nro 3 artikkelista (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Esimerkkejä kuntoutumisesta