Digi työtavaksi

Digi työtavaksi -hankkeessa kehitetään Kiipulan ammattiopiston pedagogisia ja hallinnollisia toimintaprosesseja ja henkilöstön osaamista.

Lisätiedot:
koulutuspäällikkö Riikka Lehto
riikka.lehto@kiipula.fi
puh. 040 905 1052

Toteutusaika: 1.6.2018-31.12.2020
Rahoittaja: OKM Strategiarahoitus

Suuri osa yhteiskunnan palveluista on siirtynyt sähköiseen muotoon ja digitaidoista on tullut tämän päivän perustaitoja. Digitaalisuuden lisääntyminen kaikessa toiminnassa haastaa myös ammatillisen koulutuksen toimintatapoja ja prosesseja myös vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetuksessa.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa oppilaitoksen toimintakulttuuria ja prosesseja digitaalisemmaksi. Henkilöstön digiosaamista kehitetään ja digitaaliset välineet otetaan entistä laajemmin käyttöön vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisen ja yksilöllisten opintopolkujen tueksi. Toimipaikkakohtaiset digi-innostajat toimivat digioppimisen vertaistukena ammattiopiston henkilöstölle.

Yhteyshenkilöinä toimivat koulutuspäällikkö Riikka Lehto, riikka.lehto@kiipula.fi, 040 905 1052 ja projektipäällikkö Kirsi Ek, kirsi.ek@kiipula.fi, 040 420 4209

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.