1. Pohdittavaksi

Olet nyt perehtynyt ensimmäisen osion sisältöihin.

Tässä on vielä muutama kysymys pohdittavaksi.

 • Millaisia kokemuksia sinulla on ollut työpaikkaohjaajana?
 • Millaista tukea sinä kaipaat työpaikkaohjaajana?
 • Mitkä sinun tehtävät työpaikkaohjaajana ovat?
 • Kertaa vielä, mitä seuraavat termit tarkoittavat:
  • Osaamispiste
  • HOKS
  • Ammatillinen erityisopetus
  • TUVA
  • TELMA
  • Vaativa erityinen tuki