Oppimisen ohjaaminen

Mitä sisältyy oppimisen ohjaamiseen?

Sujuva ohjausyhteistyö opettajan ja työpaikkaohjaajan välillä on tärkeää. Sen mahdollistavat selkeästi sovitut pelisäännöt ja yhteydenpitotavat. Reiluksi, luotettavaksi ja turvalliseksi koettu työpaikkaohjaaja on äärimmäisen tärkeä kumppani opiskelijalle työpaikalla.

On olemassa käytäntöjä, jotka tukevat oppimista monessa tilanteessa. Seuraavat ohjeet auttavat työpaikkaohjaajaa ohjaamaan opiskelijaa:

 • Kysy opiskelijalta, miten hän oppii parhaiten ja millaiset asiat ovat vaikeita.
 • Palastele työ pieniksi kokonaisuuksiksi, joiden suorittamiseen voit antaa selkeät ohjeet.
 • Varmista ohjeen ymmärtäminen: kysy opiskelijalta, miten hän aloittaisi tehtävän.
 • Mahdollista onnistumisen kokemukset ja anna palaute pienestäkin onnistumisesta.
 • Käytä suullisten ohjeiden lisäksi kirjallisia ja kuvallisia ohjeita.
 • Kannusta kysymään.
 • Lisää vastuuta vähitellen.
 • Pidä omassa työssä ja työyhteisössä arvioiva ja kehittävä ote.

Työpaikalla oppimisen tavoitteet

Työpaikalla oppimisen tavoitteet perustuvat tutkinnon perusteisiin ja henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Oppiakseen opiskelija tarvitsee ohjausta, tukea ja palautetta työpaikalla sekä vastuuohjaajalta että koko työyhteisöltä. Parhaita oppimistuloksia saadaan, kun opiskelija osallistuu työpaikan toimintaan työyhteisön jäsenenä.

Opiskelija oppii, kun saa tehdä työtä kokeneemman työntekijän ohjauksessa. Myös muiden työntekijöiden kuuntelu ja seuraaminen on hyödyllistä. Työn tekemisen ja seuraamisen lisäksi opiskelijan on olennaista pysähtyä pohtimaan omaa toimintaansa ja ajattelutapaansa itsenäisesti ja ohjaajan kanssa. Siten mahdollistetaan, ettei oppiminen jää pelkästään ohjattujen työtehtävien mekaaniseksi suorittamiseksi annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ohjauksen menetelmiä työpaikalla

Ohjauksella luodaan suuntaa oppimiselle

 • Ohjaajan tehtävänä on luoda opiskelijalle erilaisia oppimiskokemuksia ja seurata etenemistä
 • Se, että opiskelija pääsee keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan ohjaajansa tai muun työyhteisön jäsenen kanssa, tekee oppimisesta merkityksellisempää ja monipuolisempaa.
 • Ohjaaja tukee opiskelijan oppimista monessa mielessä. Mitä nopeammin ja syvällisemmin opiskelija oppii ja kehittyy, sitä nopeammin hän myös tuottaa vastineeksi tulosta työpaikalle.

Ohjaussuhde

 • Ohjaussuhteen perusta on molemminpuolinen luottamus.
 • Tutustu opiskelijaasi ja hänen tyyliinsä oppia.
 • Kysy opiskelijalta, millaista ohjausta hän toivoo.
 • Hyvä ohjaussuhde on vastavuoroinen, tasavertainen, jossa molemmat tulevat kuulluksi.
 • Nuorelle ohjaussuhteella on erityinen merkitys ammatillisessa kasvussa.

Työpaikkaohjaaja

 • Olet motivoitunut tehtävääsi.
 • Huomioit opiskelijan yksilöllisen ohjaustarpeen.
 • Suunnittelet työtehtäviä ja ohjausta, ja asetatte selkeitä tavoitteita oppimiselle.
 • Teet ohjausta arjessa osana työtäsi, mutta varaatte myös kahdenkeskistä aikaa.
 • Ohjauskeskusteluissa käytte läpi työpaikalla opittua opiskelijan kanssa.
 • Seuraat, annat palautetta ja arvioitte yhdessä opiskelijan kehittymistä.
 • Pyydät myös itse palautetta ohjauksestasi.
 • Kehität ohjaustaitojasi ohjaajien valmennuksissa / muiden ohjaajien kanssa.

Tulosta itsellesi työpaikkaohjaajan tietokortti Lisämateriaalia-sivulta.