Opiskelijan äänellä

Opetushallitus rahoittaa hanketta logo.

Osana Opetushallituksen rahoittamaa Opiskelijan äänellä -hanketta Kiipula vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta ja opiskelijakunnan toimintaa.

Lisätiedot:
palvelupäällikkö Joni Hinkkala
joni.hinkkala@kiipula.fi
puh. 050 4204 208

Toteutusaika: 1.1.2023 – 30.4.2025
Rahoittaja: Opetushallitus

Hankkeen hallinnoija on Suomen Diakoniaopisto (SDO) Oy. Kaikkiaan mukana on 17 partneria, ammatillisista erityisoppilaitoksista edustettuina ovat Live, Luovi ja Spesia.

Hankkeen tuloksena opiskelijoiden osallisuuden kokemus vahvistuu:

  1. Opiskelijakuntatoiminta tunnetaan ja siihen osallistutaan Kiipulan kaikilla toimipaikoilla (9). Opiskelijat kokevat olevansa osallisia omissa opinnoissaan ja oppilaitoksen toiminnassa.
  2. Kiipulalla on olemassa opiskelijoiden, henkilöstön ja johdon jakama käsitys pedagogisesti turvallisesta oppimisympäristöstä. Suunnitelma kattaa niin päiväajan opetustoiminnan kuin asumisen ja vapaa-ajan toiminnan.
  3. Erityisesti oppivelvollisten valinnoissa ja siirtymisessä opiskele-maan (ensimmäinen nivelvaihe) on kiinnitetty huomiota osallisuuteen ja vaikutusmahdollisuus.

Hankkeen hallinnoijan sivut: https://www.sdo.fi/sdo/projektit-ja-hankkeet/projekti-hanke/opiskelijan-aanella-oph/