Kuinka ohjaat ja tuet opiskelijaa?

Miten ympäristöä voi muokata opiskelijan oppimista tukevaksi?

Millaisia käytännönläheisiä asioita voi tehdä opiskelijan tukemiseksi?

 

Opiskelijoilla voi olla monenlaisia tuen tarpeita. Ohjaamisessakin on hyvä käyttää erilaisia keinoja ja menetelmiä. Parhaat keinot ohjata löytyvät opiskelijan kanssa keskustelemalla ja häneen tutustumalla.

Opiskelijaa kannattaa neuvoa käyttämään tarvittaessa erilaisia apuvälineitä. Niiden tarkoituksena on helpottaa työpaikalla liikkumista, työtekoa, lukemista, kirjoittamista, muistamista sekä tiedon käsittelyä, tallentamista ja siirtämistä. Tietokoneille ja mobiililaitteisiin ladattavat hyötysovellukset sekä älypuhelin ovat käteviä apuvälineitä työssä ja opiskelussa. Apuvälineiden käytöstä saat lisätietoja oppilaitoksen edustajilta.

Opiskelijan ohjaaminen

Jokainen opiskelija on yksilö. Hänellä voi olla aikaisempaa työkokemusta ja muuta osaamista. Näiden lisäksi on hyvä huomioida opiskelijan HOKSin tavoitteet ja tuen tarpeet. Työpaikkaohjaajan on hyvä opettaa asia kerrallaan auttaen kuitenkin opiskelijaa ymmärtämään työtehtävän kokonaisuus ja toimintaa määrittävät tekijät. On myös hyvä kertoa, miten käytännön työtehtävät liittyvät tutkinnon perusteisiin. Vastuuta voi lisätä oppimisen edetessä. Työpaikkaohjaajan on hyvä rohkaista opiskelijaa kysymään aina, kun tämä ei ymmärrä jotakin. Erityisesti ammatilliset käsitteet on hyvä avata ja selittää.

Opiskelijan voi olla vaikeaa tuoda esille, ettei hän ymmärrä ohjeistusta. Siksi työpaikkaohjaajan kannattaa varmistaa ohjeiden ymmärtäminen. Kysymyksen ”Ymmärsitkö?” sijaan kannattaa pyytää opiskelijaa kertomaan, kuinka hän aloittaisi työtehtävän. Jos suullinen ohjeistaminen ei tunnu riittävän, kannattaa kokeilla kuvallisia ja kirjallisia ohjeita. Niiden tekemiseen saat apua oppilaitoksen henkilöstöltä.

Palautteen saaminen on oppimisen näkökulmasta merkittävää. Pienikin positiivinen palaute voi olla merkityksellistä opiskelijalle. Työyhteisön kehittävä työote kannustaa opiskelijaa kysymään epäselviä asioita ja antamaan myös palautetta työyhteisölle.

Työpaikkaohjaajan kannattaa keskustella opiskelijan kanssa esimerkiksi seuraavista kysymyksistä:

 • Millaista kokemusta ja osaamista sinulla on tältä alalta?
 • Miten opit parhaiten?
 • Missä asioissa tai tehtävissä tarvitset apua?
 • Haluatko tehdä töitä mieluummin yksin vai yhdessä?
 • Millaisesta tuesta ja ohjauksesta hyödyt eniten?
 • Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita?
 • Mitä asioita toivoisit työkavereiltasi?

Ohjausta helpottavia apuvälineitä

Selkeäkielisyys ohjaamisessa toimii kaikille, ei vain erityistä tukea tarvitseville. Opiskelija saattaa pystyä antamaan ohjaamiseensa hyviä vinkkejä. Sen vuoksi asioista kannattaa avoimesti keskustella hänen kanssaan. Opiskelijan ohjaukseen on kuitenkin olemassa apuvälineitä, joilla asioiden omaksumista voi helpottaa.

Kirjoittamisen ja lukemisen tueksi:

 • Suurempi näyttö ja kirjasinkoko sekä tekstin taustavärin vaihtaminen voivat helpottaa tietokoneella työskentelyä. Kannattaa myös hyödyntää tekstinkäsittelyohjelman ja sähköpostin oikolukua.
 • Muistiinpanot voi nauhoittaa, kuvata tai sanella puheentunnistusohjelman avulla.
 • Työvaiheista voi tehdä kuvalliset ohjeet tai ne voi valokuvata puhelimella.
 • Äänikirjoista tai lukuohjelmista voi olla apua, jos tekstin lukeminen on vaikeaa.
 • Sanakirjasovellukset auttavat kääntämään yksittäisiä sanoja ja kokonaisia virkkeitä. Sanat voi kirjoittaa, sanella tai kuvata puhelimella.
 • Vältä pitkiä tehtävä- ja numerolistoja.

Ajan ja paikan hahmottamisen tueksi:

 • Puhelimen ja tietokoneen muistutustoiminnot tukevat asioiden muistamisessa sekä ajanhahmottamisessa.
 • Karttasovellukset auttavat löytämään oikeaan paikkaan.

Työssäjaksamisen ja keskittymisen tueksi:

 • Työn rytmittäminen on tärkeää.
 • Pienet ylimääräiset tauot, jolloin on lupa vähän liikkua, helpottavat levotonta oloa.
 • Rauhallinen työpiste, vastamelukuulokkeet sekä mukava, liikkumisen mahdollistava työtuoli saattavat olla hyviä apukeinoja.
 • Mukauta töitä yksilöllisesti mahdollisuuksien mukaan.
Video selkeäkielisyydestä ohjaamisessa