Digityön kehittäminen

Tulevaisuuden työelämän Starat -hankkeessa kehitetään uusia työelämälähtöisiä ja matalan kynnyksen yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä yhteistyössä työelämäverkostojen kanssa ja vahvistetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Kirsi Ek
puh. 050 420 4209
kirsi.ek@kiipula.fi

Toteutusaika: 1.9.2020–31.12.2021
Rahoittaja: OKM Strategiarahoitus

Digi työtavaksi-hankkeen aikana kehitettiin Kiipulan henkilöstön digiosaamista laajoilla laite- ja ohjelmisto-osaamista lisäävillä webinaarisarjoilla. Nyt Digityön kehittäminen -hankkeessa pyritään ylläpitämään ja edelleen kehittämään henkilöstön digiosaamista ja suuntaamaan digitaalisuuden käyttöä entistä enemmän pedagogiseen suuntaan.

Hankkeen tavoitteena on

  1. Pedagogisen vertaistoiminnan kehittäminen
  2. YTO-opintojen monimuotoisen toteuttamistavan kehittäminen
  3. Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen

Digipedagogisen vertaistoiminnan kehittämiseksi jatketaan digi-innostajien toimintaa. Digi-innostajat toimivat Kiipulan kaikilla toimipaikoilla ja tarjoavat henkilöstölle toimipaikkakohtaisia digivartteja ja henkilökohtaista tukea sekä Teamsin kautta toteutettavia kaikille yhteisiä digiklinikoita. YTO-opetuksen monimuotoista toteuttamista tukemaan kehitetään verkkokursseja sekä sulautuvan opetuksen (blended learning) sekä hybridiopetuksen toimintatapoja. Kaikilla toimipaikoilla otetaan lähi- ja etäopetuksessa käyttöön tietohallintostrategian mukaiset digitaaliset oppimisympäristöt.

Digityön kehittäminen -hankkeen toiminta keskittyy Kiipulan sisäisen toiminnan kehittämiseen.