Erityinen tuki työpaikalla opiskeluun ja työllistymiseen ammatillisessa koulutuksessa

Opetushallitus rahoittaa hanketta logo.

Hanke järjestää opetus- ja ohjaushenkilöstölle täydennyskoulutusta. Koulutusten tavoitteena on tukea erityispedagogista osaamista.

Lisätiedot:
projektiassistentti Annemari Syrjänen
annemari.syrjanen@kiipula.fi
040 4570 847
ja
kehitysjohtaja Petteri Ora
petteri.ora@kiipula.fi
050 3003 764

Toteutusaika: 1.9.2022 – 31.12.2023
Rahoittaja: Opetushallitus, opetushenkilöstön täydennyskoulutus

Koulutuksissa tarjotaan näkökulmia ammatillisen erityisopetuksen käytännöistä ja tutkimuksesta, järjestökentältä sekä sote-palveluista. Koulutus kutsuu osallistujat tarkastelemaan omaa työtään erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien, ammattiin opiskelevien nuorten kanssa heidän työllistymiseensä painottuen.

Hanketta hallinnoi TAMK, ostopalveluna mukana ovat VAMLAS, Kiipula ja Omillaan osuuskunta. Lisäksi hankkeeseen osallistuu erityisen tuen verkostotoimijoita (järjestöt, Kela, Te-hallinto, sote). Koulutusosiot ovat:

  1. Opiskelijan aktiivisen osallistumisen tuki
  2. Ammatillisen koulutuksen ja työllistymisen erityinen tuki
  3. Työhönvalmennus ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tuki

Tarkemmat tiedot hankkeesta ja koulutuksista: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/erityo-erityinen-tuki-tyopaikoilla-opiskeluun-ja-tyollistymiseen-ammatillisessa